Något om Sveriges uppfinnare - och den gängse bilden av densamme

Huvudsida

Våra största uppfinnare
SUF - logo-lek...
Bilden av uppfinnaren
Tänkvärdheter