"Framtiden börjar hos uppfinnaren"

 

"Utan uppfinnare = ingen industri = ingen sysselsättning = inget samhälle"

 

"Hoppas du på en bättre framtid?
Stöd våra uppfinnare!"

  "Inget näringsliv kan existera utan driftiga uppfinnare"   "Uppfinnarna är sannolikt klimathotets bästa hopp om lösning"  
"Morgondagens lösningar tas fram av dagens uppfinnare"   "Våra samhällen saknade både kommunikation och energiförsörjning om det inte var för uppfinnarna"   "En enda uppfinnare kan ge upphov till industrier som sysselsätter 1 000 000-tals människor"
 

"Alla moderna bekvämligheter vi känner till har börjat som en liten idé hos en uppfinnare"

  "Utan uppfinnare, existerar ingen teknik att utveckla"  
"Om inte uppfinnare hade försett oss med verktyg för kommunikation, hade vi knappast heller åtnjutit det vi kallar för demokrati"  

"Forskning förutsätter uppfinningar"

 

"Skillnaden mellan civilisation och grott-tillvaro heter uppfinningar"

 

"Det ännu obefintliga blir verklighet genom uppfinnarens arbete"

  "Gårdagens lösningar duger inte för framtidens problem
Uppfinnare."