Alfred Nobel

   

 

Nobel kom att göra en serie uppfinningar som revolutionerade den civila sprängtekniken. År 1862 lyckades han få nitroglycerin att explodera. Sedan kom tändhatten 1864, dynamiten 1865 och spränggelatinet 1875. Genom dessa uppfinningar ökade sprängverkan dramatiskt samtidigt som olycksriskerna minskade. Hans uppfinningar kom att få mycket stor betydelse över hela världen i gruvor och i anläggandet av tunnlar, järnvägar, kanaler etcetera. Den första sprängämnesfabriken anlade han 1865 i Vinterviken utanför Stockholm. År 1884 uppfann han ballistit (nobelkrut) som till skillnad från de föregående uppfinningarna var ett militärt sprängmedel, kraftigare än svartkrut och dessutom rökfritt.