Om STIK - Stockholms Innovatörskrets

STIK - grundad 2005 av Lennart Nilsson - är, jämte Göteborgs Uppfinnareförening, Sveriges största och, inte minst - sett till påverkans- och lobbyingarbete - Sveriges aktivaste, med drygt 100 årliga möten och uppvaktningar av näringslivsorganisationer, politiker, institutioner mm.

STIK tillhandahåller en mängd medlemstjänster till uppfinnare och inventörer, för alla stadier av en uppfinning – från rådgivning där idén presenteras för första gången, till hjälp med försäljning av färdiga produkter eller tjänster.

Vi har också ett brett nätverk av externa kompetenser såsom jurister, patentombud, verkstäder, marknadsförare, designers, illustratörer, teknikförmedlare mm, till mycket förmånliga priser för våra medlemmar.

 

FRÄMJAR MEDLEMMARNAS INTRESSEN

 

LOBBYAR OCH PÅVERKAR FÖR UPPFINNARNA/INNOVATÖRERNA

 

EXPERTIS

Genom samarbetsavtal med ett 20-tal leverantörsföretag erbjuder STIK såväl medlemmar som externa klienter experttjänster inom följande områden:

JURIDIK

       Förhandlingsmedverkan

       Upprättande av avtal (sekretess-, licens-, försäljnings-, kompanjon-, konsult- och bolagsavtal etc.)

       Rätt till arbetstagares uppfinningar

       Tvisteförhandlingar

       Domstols- och skiljemannaärenden
 

TEKNIK

       Konstruktion

       3D-cad och 3D-printing

       Mekanikprototyper

       Elektronikprototyper

       Övrigt prototyparbete

       Industridesign/formgivning

MARKNAD

        Marknadsföring

        Försäljning

        Reklam (design, tryck samt videopresentationer)

        Hemsidor

        Sociala medier

        Projektledning
 

IMMATERIALRÄTT

       Tekniköversikt och nyhetsgranskning

       Upprättande av patentansökan för egen ansökan eller genom ombud

       Intrångshandläggning (se även juridik)

EKONOMI

        Bokföring

        Redovisning

        Bolagsadministration

        Projekt-, marknads- och affärsplaner

        Kontors- och förbrukningsmaterial

        Uthyrning av kontorslokaler

PRODUKTION/EXPORT

        Kina: produktion och patentförsäljning

        Taiwan: produktion, licensiering, export

        Indien: produktion partners och kapital

        Eu: produktion, licensiering, marknad

       Projektledning

Som medlem i STIK får du tillgång till STIK's tjänster och information, fler funktioner på denna hemsida, hjälp till självhjälp, rådgivning i nätverket, inbjudan till studiekvällar, möjlighet att deltaga i svenska och internationella utställningar och mycket mer. Läs mer om STIK och medlemskap i länkarna ovan. 

Vill du bli medlem, fyller du i och skickar in din medlemsansökan direkt här på hemsidan under fliken 'Medlemsskap'.

STIK önskar dig varmt välkommen!

STIKs styrelse Föreningens stadgar STIKs protokoll
2010 - 2020
Möten och lobbying