STIK årsstämmoprotokoll

 

Prtkll årsstämma 20100510    
Prtkll årsstämma 20110511 Prtkll extrastämma 20111028  
Prtkll årsstämma 20120329 Prtkll extrastämma 20120508  
Prtkll årsstämma 20130521 Prtkll extrastämma 20131008  
Prtkll årsstämma 20140507 Prtkll extrastämma 20141016  
Prtkll årsstämma 20150520 Prtkll extrastämma 20151028 Prtkll extrastämma 20151215
Prtkll årsstämma 20160531    
Prtkll årsstämma 20170517 Prtkll extrastämma 20170620 Prtkll extrastämma 20171219
Prtkll årsstämma 20180522    
Prtkll årsstämma 20190508