STIK: Möten och lobbying

STIK arbetar fortlöpande för att utöka sitt nätverk och för att förbättra uppfinnarens synlighet.

2018-12-07 Föredrag om innovatörer och kreativitet, Historiska Muséet
2018-11-23 Möte m Klaes Hellberg / Arbetsförmedlingens ledning
2018-11-15 Seminarium Kammarkollegiet/SIC om förstudie gällande 'innovationsmäklare'.
2018-11-14 Möte m VIDD/PASCAL om samarbetsprojekt
2018-11-12 Möte om lokaler 'The Factory' i Häggvik, Wellstreet/Thomas Larsson
2018-11-09 Seminarium framtidens innovation ABF
2018-10-26 Möte med HappyR / Lennart Engelhardt
2018-10-24 Konferens ElectriCITY/SmartCity Sweden
2018-10-23 Möte med Subtopia om Stiks lokaler
2018-10-22 Möte med startup-hub Embassy House, Anders Nilsson
2018-10-15 Frukostseminarium Micael Dahlén
2018-10-09 Möte m VIDD/PASCAL om samarbetsprojekt
2018-10-09 Möte med Marie Waldenström/CashBack
2018-10-04 Möte med nätverket AddAge om möjligt samarbete
2018-10-03 Möte med Marie Waldenström/CashBack
2018-09-17 Möte med Kammarkollegiet/SIC om förstudie gällande 'innovationsmäklare'.
2018-09-13 Möte med Noréns Patentbyrå för branschträff om etik och samarbeten
2018-09-08 Föredrag på Ödeskarnevalen i Birkastan
2018-09-06 Medverkan på Ödeskarnevalen med Anders Widgren och Lars Wern
2018-09-01 Medverkan på Ödeskarnevalen i Birkastan
2018-08-27 Möte med Thomas Larsson, Wellstreet
2018-08-27 Planeringsmöte Ödeskarnevalen i Birkastan
2018-08-25 Medverkan på Ödeskarnevalen i Birkastan
2018-08-22 Möte med Anders Widgren
2018-08-21 Extrastämma i STIK
2018-06-21 Möte med Vilma Mori, Nacka kommun, om Vinnovaprojekt
2018-06-07 Möte med företrädare för Unionen, samarbete med STIK om immaterialrätt
2018-06-05 Möte Brahehus, STIK och GUF om nationell plattform för Sveriges uppfinnare
2018-05-29 Möte med Nacka kommun gällande gemensam VINNOVA-ansökan
2018-05-24 Möte med Tillväxtanalys' GD Sonja Daltung
2018-05-17 Konferens ElectriCITY/SmartCity Sweden
2018-05-09 Seminarium Entreprenörskapsforum 'framtidens industri'
2018-05-04 Möte med Maria Aziz, Coompanion om samprojekt m STIK
2018-04-27 Möte m PRV, Vinnova, Skandia, SFIR, PMD om intrångsförsäkring
2018-04-26 Styrelsemöte i Technology Transfer Center Ekonomisk Förening
2018-04-26 Telefonmöte med GUF
2018-04-18 Lansering Egenskapssamhället, Facebook
2018-04-01 Seminarium Södertörns högskola om dyslexi, ADHD, Aspberger mm
2018-03-27 Möte om samarbete STIK/VIDD Susanna Cederquist
2018-03-15 Årsmöte i Småföretagarnas Riksförbund/Möte med ordförande
2018-02-27 Extrastämma i STIK
2018-02-18 Ansökan Energimyndigheten "Finansiering av innovationsmiljöer
2018-02-16 Möte med Peder Hasslev VD Saminvest AB
2018-02-14 Telefonmöte Simon Kyaga, kreativitetsforskare
2018-02-13 Möte med NyföretagarCentrum/Energeotek AB
2018-02-07 ESBRI seminarium "exploring the innovation genome"
2018-02-01 Möte med Penilla Gunther, näringsutskottet, Riksdagen
2018-01-24 Möte med Per-Arne Håkansson, näringsutskottet, Riksdagen
2018-01-23 Seminarium i Riksdagen 'Framtidens industri'
2018-01-23 Seminarium ESBRI: "Intraprenörskap ­ en dold potential i svenska bolag"
2018-01-16 Ansökan för projekt "VäxtHuset", Vinnova
2018-01-16 Ansökan för projekt "Kompetent innovatör", Vinnova
2018-01-16 Ansökan för projekt "UTM", Vinnova
2018-01-16 Ansökan för projekt "Uppfinnareombudsmannen", Vinnova
2017-12-19 Extra årsmöte i STIK
2017-12-13 Möte med Svenska Venture Capital föreningen
2017-12-07 STIK-ceremoni; hedersmedlemmar Adrian Morales och Ylva Dalén
2017-12-04 Möte med VD för SUP46
2017-11-23 Kina: World Innovation & Invention Forum (22/11 - 27/11)
2017-11-20 Möte med VD för SUP46
2017-11-12 Tyskland: IFIA Executive Committee
2017-11-10 SUFs ordförandekonferens
2017-11-10 SUF ordförandekonferens
2017-10-26 Seminarium Agenda 2030 / 2022 Initiative
2017-10-25 Möte ElectriCITY - STIKs engagemang i Hammarby Sjöstad
2017-10-25 Sammanträde Småföretagarnas näringspolitiska råd
2017-10-13 Möte med Martin Hedman IUC
2017-10-11 Möte med Göran Reitberger (Vinnova-utredare)
2017-10-09 Möte med Peter Jörgensen
2017-09-14 Perus ambassad, delegation för STIK-medlem
2017-08-17 Sammanträde Småföretagarnas näringspolitiska råd
2017-08-14 Möte med SUFs ordförande
2017-07-05 Möte med Claes-Göran Hammar Swedish Innovators
2017-06-29 Deltagare på GWIIN/EUWIIN konferens - Bari, Italien
2017-06-16 Telefonmöte med Ian Chan Hodges om intrångsförsäkring
2017-06-14 Framtidskonferens i Innovationskraft Stockholm
2017-06-13 Möte Rosenbad om regeringens strategiska arbete för immaterialrätt
2017-06-07 STIK After-Work i Stockholm
2017-06-07 Möte med Walter Mutt och Annika Lillemets, Miljöpartiet
2017-06-01 Medverkan, ElectriCITY-dagen
2017-05-29 Regeringshearing om EU-program: Start-Ups, SMEs och immaterialrätt
2017-05-23 Konferens, "institutional reform on innovation & entrepreneusrship"
2017-04-07 Konferens SmartCities, om bostad och digitalisering
2017-03-22 Föredrag Lidköpings uppfinnareförening LIDÉ
2017-03-17 Möte med SUFs valberedning
2017-03-15 Konferens/workshop på Vinnova - revision av stödsystem
2017-03-13 Möte 2 med R. Vallanger om Creative Business Cup
2017-03-08 Möte med R. Vallanger om Creative Business Cup
2017-03-08 Möte ElectriCITY - STIKs engagemang i Hammarby Sjöstad
2017-02-27 Möte m Nacka kommun om innovationsrådgivning för kommunmedborgare
2017-02-09 Förhandling om uppfinnarestöd med näringsdepartementet
2017-02-03 Planering Webinarium hos PRV
2017-02-02 ElectriCity/HS2020 - Matchmaking
2017-01-31 Möte med Film&Videoproducenternas Förening
2017-01-28 Extra årsmöte i SUF
2017-01-27 Konferens om EUs status, Europahuset
2017-01-26 Polish-Swedish Business Gala, Polska ambassaden
2017-01-19 Möte i Nationella Innovatörsrådet på PRV
2017-01-18 Medverkan, regeringshearing om Eus 9:e ramprogram Forskning & Innovation
2017-01-18 STIK After-Work i Stockholm