RÅDGIVNING     Rådgivningen är kostnadsfri för STIK-medlem. Icke-medlem debiteras SEK 500 per rådgivningstillfälle

Begäran om rådgivning mailas till: radgivning@stik.se
Ange gärna vad du specifikt söker rådgivning för

                                                   till exempel:

SAKFRÅGEOMRÅDE:

Strategi för projektutveckling
Prototyptillverkning
Finansiering
Förhandlingshjälp/avtal/licensfrågor
Patentfrågor
Juridik/Tvister
Marknadsfrågor

ÄMNESOMRÅDE:

Digital applikation/mjukvara

Elektronik

Energi

Kemi

Kommunikation

Medicin & läkemedel

Mekanik