Uppfinnare skapar framtiden.
Dyslexi tyder i väldigt många fall på exceptionell kreativitet.
Framtidens problem behöver uppfinnare,
inte gårdagens lösningar.
Det som främst skiljer människan från djuren är vår uppfinningsförmåga.
Näringslivet är samhällets motor,
uppfinningar är motorns bränsle.
Hoppet om en bättre framtid står till världens uppfinnare.
Den som tror att 'alla kan uppfinna' saknar själv den talangen och är därför också omedveten om dess särart.
Det ännu obefintliga blir verklighet genom uppfinnaren.
Skillnaden mellan grottillvaro och civilisation stavas 'uppfinnare'.
Uppfinneri har stor nytta av forskning men forskning förutsätter framförallt uppfinningar.
Nobels fysikpris till "den som under det förlupne året... ...har gjort den vigtigaste upptäckt eller uppfinning" har hittills till endast 20% delats ut för uppfinningar.
Utan uppfinnare uppstår ingen teknik att utveckla.
Alla bekvämligheter vi har omkring oss har börjat som en liten idé hos en uppfinnare.
Enstaka individuella uppfinnares arbete har genererat välstånd för nationer och sysselsättning för hundratals miljoner människor.
Utan uppfinnare, ingen industri.
Utan industri, ingen sysselsättning.
Utan sysselsättning, inget samhälle.
Uppfinnarna utgör vårt hopp att lösa morgondagens problem.
INNOVATION är förutsättningen för välfärd.
INNOVATIONER är uppfinningar som har nått marknad.
UPPFINNINGAR skapas av, och kommer från uppfinnarna.
UPPFINNARNA är inte inkluderade i Sveriges Innovationsstrategi.
Forskaren omvandlar pengar till kunskap,
uppfinnaren omvandlar kunskap till pengar.

- Christian Sandström
Uppfinnarna är samhällets problemlösare.
Utan dem har vi problem.
Kunskap och kreativitet är två helt olika saker.
Forskaren tar fram kunskap, uppfinnaren gör något nytt av den.
Visdom är inte en produkt av skolning, utan ett livslångt försök att skaffa sig det.
- Albert Einstein
Kunskap om vad som är, öppnar inte självklart dörren till vad som borde.
- Albert Einstein
Fantasi är viktigare än kunskap.
Kunskapen är begränsad. Fantasin omgärdar världen.
- Albert Einstein
Information är inte kunskap.
- Albert Einstein
Det verkliga tecknet på intelligens är inte kunskap, utan fantasi.
- Albert Einstein
Kreativitet är intelligens på lekhumör!
- Albert Einstein
Personen med stora drömmar är starkare än den med alla fakta.
- Albert Einstein
Jag har inga speciella talanger, jag är bara passionerat nyfiken.
- Albert Einstein
Tro, Trend och Tradition
= Uppfinnarens Tre Trösklar.
Man är inte nödvändigtvis klok bara för att man är utbildad.
Den bästa källan till kunskap är erfarenhet.
- Albert Einstein
Logik tar dig från A till B.
Påhittighet tar dig hur långt som helst.

- Albert Einstein
Intelligens är förmågan att dra slutsatser, något som forskare och uppfinnare delar
- forskaren om befintliga tings orsak, verkan och nytta,
- uppfinnaren om ännu obefintliga tings potentiella framtida verkan och nytta.
In general, only 5% of people are truly creative. 45% may have some good idea and half aren't idea people at all
- Yair Shamir, Israel