UTM - Uppfinning Till Marknad

Tillväxten hos svenskt näringsliv har sedan drygt ett sekel haft sin stadigaste bas i innovation.
Sedan 2006 har Sverige dock tappat sitt försprång, från 148% ned till 135%, i innovationstillväxt jämfört med genomsnittet hos EUs medlemsländer. Vi har kommit att hamna på den lägsta innovationstillväxten enligt samma mätning (innovation Union Score-board), där vi nu endast ökar vår innovation med 0,3% per år, jämfört med Portugal som har en årlig tillväxt om 3,9%, vilket placerar oss på en sista plats (nr 29).

Modellen UTM utgår från - i enlighet med flera rapporter - att innovation huvudsakligen kommer från innovatörer och uppfinnare, i anställning eller i egen verksamhet.

Sverige hade per 1/1 2013 drygt 1 miljon företag. 770 000 av dessa är enskilda firmor utan anställda. Resterande c:a 275 000 företag är till 98% småföretag med färre än 50 anställda. Huvudparten av dessa - 86% - är s.k. mikroföretag dvs företag med färre än 10 anställda.
Varje företag har ett odiskutabelt behov att kontinuerligt produktutveckla men de flesta av ovan nämnda företag saknar egna resurser för FoU och produktutveckling..
Vi konstaterar således en efterfrågan på innovation.

Sveriges idag c:a 2000 organiserade uppfinnare utgör en dokumenterad historiskt odiskutabel innovativ tillgång med, i väldigt många fall, redan färdiga produkter, metoder och andra lösningar för alla tänkbara affärsområden. Vi konstaterar således en tillgång på innovation.

Genom UTM sammanför vi efterfrågan med tillgång. Företag kan på så vis tillföras kontinuerlig FoU och produktutveckling. Licensförvärven av produktidéer/uppfinningar är i sig kostnadsfri. Företagets motprestation är dock att fullt ut ansvara för produktifiering, tillverkning och försäljning. Ersättning till uppfinnaren utgår i form av royalty först när produkten omsätts på marknaden.

I korthet kan UTM beskrivas som en metodmodell för behovsdriven innovationstillväxt, där vi tillför Sveriges befintliga företag produktutveckling och innovation från Sveriges uppfinnare.