STIK sjösatte UO - UppfinnareOmbudsmannen under våren 2014, som en tjänst för Sveriges uppfinnare och innovatörer.

Sveriges uppfinnare och innovatörer kan vända sig till UO för gratis rådgivning i alla juridiska frågor som berör innovationsprocessen. Till förmånlig kostnad kan uppfinnare och innovatörer dessutom anlita UO's kvalificerade tjänster för förhandlingsmedverkan vid avtalstvister, juriststöd vid rättstvister avseende patentintrång och skiljenämndsfrågor. Rätten till arbetstagares uppfinningar och motsvarande frågor i konsultförhållanden samt civilrättsliga frågor såsom bodelning och arvsskifte där immaterialrätter ingår, finns också bland UO's tjänster.

UOs tjänster erbjuds utöver till alla medlemmar vid landets lokala uppfinnareföreningar, även till Svenska Uppfinnareföreningens direktanslutna medlemmar.

UO har i genomsnitt 10 samtidiga ärenden per år.