TTC är ett webbaserad plattform där IFIA's anslutna medlemsföreningar, kandidatföreningar och samarbetspartners har möjlighet att utbyta information, och där uppfinnare och innovatörer har tillgång till lokala och internationella kontakter.

TTC Central Unit är Stockholmsbaserad och hanterar data, kommunikation och information.
Varje IFIA-förening eller partner etablerar ett IFIA Technology Transfer Office (TTO) i respektive medlemsland. TTO's arbetar under ledning av TTC Central Unit. Om IFIA har flera organisationer i ett land kan bara en av organisationerna vara ansvarig för den nationella TTO'n efter godkännande av IFIA's styrelse (Executive Committee). Övriga organisationerna förväntas samarbeta med den utvalda nationella TTO'n.
 
Varje TTO har en koordinator (Hos IFIA benämnd NODE), som är ansvarig för att registrera det egna landets nätverk av målgrupper och hitta lämpliga kontakter när en förfrågan kommer in via TTC.

Sammanfattningsvis är TTC's primära funktion att bistå uppfinnare, innovatörer och mikroföretag att hitta en lätt tillgänglig väg från idé till marknad.