PROGRAM 2020 -
            

STIKs/Innovatörsrådets inspel till regeringens
forskningsproposition
(inlämnat 20191029)

Utveckla en realistisk Patentförsäkring,
med staten som finansiell garant

Uppvakta KOMET (regeringens kommitté för teknologisk innovation och etik) om juridiska,
ekonomiska och etiska brister i dagens innovationssystem.

Samarbete med Nationella innovationsrådet

Utred innovationsupphandling enl Hållbarhetslagen, med TrustBrand (Hans)

Uppfinnarnas/innovatörernas medverkan som leverantörer i regeringens klimatplan

Uppfinnarnas lika rätt till Nobelpriset

Skriv en ansökan hos Horizon Europe 2021 (€13,5 mrd) för IFIA

Aktivera utredning hos Konkurrensverket
om offentlig upphandling
(Marianne Levin mfl)

Skapa IPR-division inom Svenskt Näringsliv
(kontakt: Christina Wainikka)

Kontakta Svenska Spel om spelformat som stödjer ”Svensk innovation”

Samarbeta med UNOPS Global Innovation Centre i Ideon Science Park, Lund

Bilda riksföreningen INNOVATÖRERNA
med Sveriges kreativa näringar

Sjösätt STIKs innovationssystem ”KEI-link”, med näringslivet och riskkapitalet

Stärk SUFs varumärke och samarbeta

Integrera/samordna med Nationella Innovatörsrådet

STIKs/SUFs styrelseplats i IFIAs Executive committee

Delta i av SKR's erbjudna remisser

EUs stöd för Smart-Cities-satsning
Kontakt: Allan Larsson

CAI - China Association of Invention, Kina
Samarbete

ElectriCITY / Hammarby Sjöstad 2.0
Sveriges främsta Smart City

GWIIN
HQ och samarbete

NABIN - Nordisk/Baltisk organisation
Nordic And Baltic Inventors Network.

TTC - Technology Transfer Center
Ett nätverk för IFIAs medlemmar

UO - UppfinnareOmbudsmannen
En juridisk service

VäxtHuset -
teambuilding

Lobbying
STIKs påverkansarbete.