Nordic And Baltic Inventors Network


Från Isländska Uppfinnareföreningen och Danska Uppfinnarföreningen har tidigare framförts önskemål om att återupprätta den samarbetsorganisation som under åren 1982 – 1987 bedrev en aktiv och uppskattad verksamhet.

STIKs styrelse har vid möte den 27 november 2014 beslutat ta hand om initiativet från de nämnda Nordiska föreningarna och för den skull inrätta ett NABIN-kansli i STIKs nya lokaler. Då det Nordiska samarbetet uttryckts som en prioriterad fråga från SUF- Svenska Uppfinnareföreningens sida har utgångspunkten varit att även SUF omfattas av detta samarbete.

Ett nära, innovativt och flexibelt samarbete mellan Baltiska och Nordiska uppfinnareorganisationer medverkar till att stärka medlemsländernas plats i ett vidare Europeiskt och globalt sammanhang. För Norden och Baltikum utgör NABIN en win-win plattform.


På mötet i Riga den 7 Oktober 2016, sjösattes samarbetet mellan nordiska och baltiska uppfinnareorganisationer.

Representanter från Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen och Sverige samlades på en s.k. get-together. Målet var att bekanta sig med varandra, att få en överblick över varje lands erbjudanden och att ta reda på hur vi kan samarbeta på ett konstruktivt sätt..