Som Sveriges mest aktiva uppfinnare-/innovatörsförening vilar det ett stort ansvar på STIK som opinionsbildare. STIK uppvaktar ständigt företrädare för såväl riksdagspartier som lokala beslutsfattare.
STIK avverkar drygt 100 möten per år, med institutioner, organisationer, politiker, näringslivsföreträdare och media.

Detta har resulterat i en påtagligt förbättrad synlighet för uppfinnare och innovatörer. Inte minst genom STIKs initiativ att från Reforminstitutet och Ratio's innovationforskare Christian Sandström beställa studien "Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer?". STIK tog fram forskningsunderlaget. 

Ännu kvarstår den grannlaga uppgiften att få regering och riksdag att till sist ompröva den rådande missuppfattningen att innovation huvudsakligen kommer från universitet och högskolor.

STIK lobbyar oupphörligt vidare genom möten och närvaro i media.