Som Sveriges största uppfinnareförening vilar det ett stort ansvar på STIK som opinionsbildare. STIK uppvaktar ständigt företrädare för såväl riksdagspartier som lokala beslutsfattare.
STIK avverkar drygt 100 möten per år, med institutioner, organisationer, politiker, näringslivsföreträdare och media.

Detta har resulterat i en påtagligt förbättrad synlighet för uppfinnare och innovatörer. Inte minst genom STIKs initiativ att från Reforminstitutet och Ratio's innovationforskare Christian Sandström beställa en studie på av STIK framtaget underlag.

Rapporten "Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer?" som presenterades i slutet av augusti 2014 har fått relativt gott genomslag och artiklar till följd av rapporten har så här långt publicerats i Uppfinnaren & Konstruktören, Entré, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

Fortfarande återstår den grannlaga uppgiften att få regering och riksdag att till sist ompröva den rådande missuppfattningen att innovation huvudsakligen kommer från universitet och högskolor.

STIK lobbyar oupphörligt vidare genom möten och närvaro i media.