KEI link

I samarbete med IUC - Industriella Utvecklingscentra har STIK arbetat fram modellen KEI-link.

Modellen har till syfte att avsevärt reducera risker för investerare och finansiärer i tidiga projektskeden. I korthet utgår KEI link från tre nyckelaktörer som förutsättning för industriell utveckling: innovatören/uppfinnaren, entreprenören/företagaren samt kapitalet/finansiären.

Genom att det marknadsetablerade företaget tar sig an innovationer, flyttas också det tidiga skedet fram till marknadsberett, vilket i sin tur avsevärt minskar finansiärens risk.