STIK utgör tillsammans med KTH ett innovativt nav i projektet ElectriCITY/Hammarby Sjöstad 2.0. Syftet är att utveckla stadsdelen till en världsledande förebild vad gäller energisystem, transporter, vattenrening, ekologisk/grön teknologi mm.
I planerna ingår även att med STIKs engagemang inrätta en testbädd och demo-facilitet för utveckling av teknologi som springer ur såväl de av HS engagerade forskarinstitutionerna som STIKs uppfinnare och innovatörer.

Projektets ingående partners: