STIK har alltsedan 2013 stött GWIIN - The Global Women Inventors and Innovators Network. 2015 undertecknade STIKs ordförande och GWIINs grundare och VD Mrs Bola Olabisi ett samarbetsavtal mellan organisationerna.

Under 2018 kommer GWIINS huvudkontor att administreras av STIK i STIKs lokaler.