CAI – China Association of Invention

Samarbete och utbyte av kunskaper samt förädling och utveckling av respektive lands innovationssystem.

Samarbetsavtal har tecknats mellan STIK och CAI med innebörden att bygga upp en gemensam plattform för ömsesidig tekniktransferering mellan länderna.

Tekniktransfereringen avser stöd och operativ hjälp åt enskilda uppfinnare och små innovationsbaserade företag. STIK ska ge konsultativt stöd till lokala föreningar i Kina vad gäller föreningsdemokrati och projektledning.

Som ett särskilt projekt ska parterna gemensamt bygga upp en återförsäljarmarknad i Kina för svenska konsumentprodukter.