Om STIK

OM STIK


Stockholms Innovatörskrets, STIK, är en ideell förening som regionalt verkar för främjandet av ett hållbart, jämställt och inkluderande uppfinnar-och innovationsklimat. Vi arbetar tillsammans för att synliggöra uppfinnare och innovatörers betydelse för samhällets utveckling, tillväxt och välstånd men också för att stärka dina möjligheter att nå ut med dina idéer och bidrag till utveckling och innovation.

 

STIK är en del av och samverkar aktivt med Svenska Uppfinnareföreningen, SUF, och som medlem i STIK är du också medlem och har inflytande i SUF.

 

Som ordförande i STIK vill jag tillsammans med styrelsen bidra till att STIK kännetecknas av engagemang, transparens och ett absolut fokus på medlemmarnas utveckling och framgång. Detta gör vi genom att:

 

  • Vara en samlingsplats för idéutbyte och samverkan mellan dig och andra uppfinnare/innovatörer
  • Erbjuda dig digitala plattformar och andra verktyg som förkortar startsträckan
  • Utveckla en marknadsplats för att synliggöra dig som uppfinnare/innovatör för näringsliv, forskning, utbildning samt ideell och offentlig sektor
  • Sprida kunskap om hur det är att vara uppfinnare/innovatör
  • Skapa nyfikenhet och intresse bland barn och ungdomar för uppfinnande och innovation

 

Tillsammans hjälps vi åt att göra STIK till det självklara valet för Stockholms uppfinnare och innovatörer!


Carlos Rodriguez

ordförande