STIK - Facebook och Mina sidor

STIKs Facebook-sida kan du betrakta som en anslagstavla eller en träffpunkt eller ett diskussionsforum. Det står dig fritt att bland dina STIK-kollegor här också söka affärspartners, tillverkare eller andra intressenter till din uppfinning.

- Tänk bara på att dina möjligheter att patentskydda din uppfinning, äventyras om du beskriver den offentligt; i media eller på internetsidor som denna.

Tidigare STIK FORUM ersätts tills vidare av länken till vår Facebook-sida

På 'Mina sidor' ska du på sikt kunna ta del av användbara dokument, avtalsskrivelser och annat som du har nytta av.

För ändamålet kommer du som STIK-medlem så småningom att få ett exklusivt lösenord för tillgången till denna sida.

Du hittar också två intressanta länkar, nämligen gratis och användbar programvara samt en förteckning över viktiga och användbara adresser och länkar!

Gratis datorprogram! Viktiga och användbara länkar/adresser