Anmälan till ordginarie föreningsstämma 2021


 

Inbjudan till ordinarie föreningsstämma 2021


STIKs styrelse hälsar dig välkommen till året ordinarie föreningsstämma som också blir säsongsavslutning.

På grund av rådande omständigheter kommer att hållas digitalt.


 

                               Tid:           15 juni kl 19:00. OBS nytt datum!

 

                               Plats:        Zoom-länk kommer att skickas på mail till dem som anmält sitt deltagande här.

 

                               Rösträtt:   För att kunna rösta vid stämman ska din medlemsavgift om 450 kr ha betalts

                                                senast den sista februari till 5287-4054.

 

                               Övriga:     Du som är intressemedlem är välkommen att delta men har inte rösträtt.

 

                          

                                                    Dokumentation inför stämman publiceras här nedanför. Hjärtligt välkomna!                  Kallelse här       Dagordning här      Ny styrelseledamot här     Gällande stadgar här      Föreslagna stadgar här               

 
 
Medlem
Intressemedlem