Besök oss även på facebook!  

"Sverige borde instifta ett internationellt pris - som typ Polar-priset - som premierade mänsklighetens viktigaste innovationer såsom t.ex: televisionen, internet, P-pillret, livsmedelsfrysning, respiratorn, pacemakern, kylskåpet, datorn etc. Varför inte uppkalla priset efter någon stor svensk uppfinnare, varför inte Alfred Nobel?"

Inbjudan Årets Uppfinnarkvinna 2019

Årets Uppfinnarkvinna är ett arrangemang med syfte att lyfta fram våra kvinnliga innovatörer och ge dem den uppmärksamhet som de förtjänar.

Det är till minne av innovationsrådgivaren Margareta Andersson-Hilstad (1946-2005) som
SUF - Svenska Uppfinnareföreningen utser Årets Uppfinnarkvinna. Vi gör det på Internationella kvinnodagen, för att särskilt uppmärksamma och stödja uppfinningar gjorda av kvinnor.

Datum: 8 mars 2019
Tid: 14.00 – 16.00
Plats: Tekniska museet, Museivägen 7, Kungliga Djurgården Kostnadsfritt:

Vid anmälan erhåller du en biljett för att delta i mingel och utdelning.
Anmälan: https://magnetevent.se/Event/arets-uppfinnarkvinna-2019-28093/
Denna biljett gäller från kl.13 för gratis inträde till Tekniska museet. Passa på att inspireras av uppfinnare och personer som vågar uppfylla sina drömmar.

Se även utställningen ”100 innovationer” om av Svenska folket utvalda innovationer. Fram till kl.13 och utan anmälan via länk är kostnaden för inträde 150 kr.


 
 

 

 


 

 De som vill ha Örjans seminarium om kreativitet och flockbeteende från 1-hr-Innovation-kvällen, laddar ned detta här!

 

 

 


 De som ville ha Lennart Nilssons föredrag 'Uppfinning/Innovation - Från idé till marknad', kan ladda ned detta här som .pdf!

 


info från PRV - Patent- & Registreringsverket

 

 

Ny varumärkeslag
Nya viktiga ändringar i varumärkeslagen och i anslutande författningar. PRV kommer att kunna registrera varumärken som återges genom ljudfiler, rörliga bilder eller multimediafiler.
Läs mer här.

Genomlysningen – vi hjälper företag att hitta sina immateriella tillgångar Vilka immateriella tillgångar har ditt företag? Och hur hanterar du dem på bästa sätt? Det får du veta om du svarar på 12 snabba frågor. Det tar max tre minuter av din tid. Gör testet här.
 

Gott Nytt År! Och väl mött 2019!

 

STIK nya adress
På klassisk uppfinnar-mark, Subtopia i Alby Gård, där bl.a. ett par av dåtidens största uppfinnare - L. M. Ericsson och Gustav Dahlén - varit verksamma, har STIK nu hittat en mycket passande miljö att fortsätta bedriva vår verksamhet i!

Subtopia beskriver sig själva som ett rymligt förortsparadis i Alby, Botkyrka, där man fyller sina 15 000 kvm med samtida cirkus, filmstudior, urban konst, innovation, dans, musik och mycket mer!

 STIKs nya adress är: STIK, Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg  (Resebeskrivning)

STIKs kärnverksamhet och medlemsservice:

Rådgivningsverksamhet: STIKs rådgivare finns tillgängliga för dig som medlem. Rådgivningen är kostnadsfri. Våra kvalificerade rådgivare kan vägleda dig hela vägen, i alla frågor som berör innovationsprocessen - från tidigt idéstadium till marknadsetablering inkl etablering av eget företag.

Professionellt konsultstöd: Genom vårt samarbete med ett 30-tal professionella konsulter i allt från t.ex. 3D simulering, prototyparbete, nyhetsgranskningar, patentombud, teknikförmedling och förhandlings- och avtalssupport och mycket annat som hör till för en lyckad innovationsutveckling, kan vi erbjuda dig kostnadseffektivt konsultstöd till ett pris som tål att jämföras.

Tvistelösning: Uppfinnareombudsmannen (UO) kan på ett kostnadseffektivt sätt hjälpa dig som hamnat i tvist med din licenstagare, avtalspartner eller företag som förvärvat dina rättigheter. UO har också speciell kompetens inom området för anställdas uppfinningar ”Lag och kollektivavtal om rätt till arbetstagares uppfinningar” I UOs organisation finns ombudsmän, jurister och advokater.

Kontakt med våra medarbetare tar du enklast via hemsidan.


Nobelprisets utdelare anmälda till DO - Diskrimineringsombudsmannen

Anmälan tar upp hur Kgl Vetenskapsakademin väljer att, från testamentestextens "upptäckt eller uppfinning", konsekvent bortse från uppfinning och istället huvudsakligen utse forskare till pristagare.
 
Påståendet styrks dels av statistiken från 1901 fram till idag, men även av dokument där akademin i protokollförda beslut lagt till villkor som att "uppfinningar som förvärvat patent bör diskvalificeras som pristagare" - inget som står i Alfred Nobels testamente(!).
 
Anmälaren påtalar dessutom att det endast är forskningsinstitutioner som tillåts nominera till priset, inga representanter för uppfinnare/innovatörer. Sammantaget diskriminerar således Nobelprisförvaltaren uppfinnarna.
 
Vare sig Kgl Vetenskapsakademin, Nobelstiftelsen eller media har ännu kommenterat anmälan (länk till DO-anmälan).

Stockholms Innovatörskrets, STIK, är en av Sveriges största föreningar för innovatörer och uppfinnare. Vi uppbär inga Jo, vi har en egen flagga också...bidrag och arbetar helt och fullt med att tillvarata våra medlemmars intressen, främjande innovationer och uppfinningar.

STIK finns i Subtopia, Rotemannavägen 10 i Botkyrka. Där erbjuder vi utbildning, fri rådgivning, seminarier och olika events. Mycket är gratis för medlemmarna men STIK erbjuder dessutom en mängd rabatterade tjänster såsom hjälp med patentansökningar, prototypframställning, avtalsfrågor, förhandlingshjälp och mycket annat.

Välkomna med frågor, eller besök oss på Rotemannavägen 10!


 


22 898 besök under 2018.

31 784 besök under 2017.

30 760 besök under 2016.

31 185 besök under 2015.

21 009 besök under 2014.


239 281 besök sedan STIK grundades 2005.