Vem är uppfinnare

VEM ÄR UPPFINNARE?

Uppfinnare är den enskilde individ som löser ett problem på ett nytt och inte tidigare känt sätt.

 

Uppfinning är en lösning på ett definierat problem eller behov.

 

Innovation är en uppfinning som marknadsetablerats och som uppskattats av köparen (användaren).

 

Innovatör är den enskilde individ som lyckosamt fört sin uppfinning från idé till marknaden.

 

Entreprenör är den enskilde individ eller företagare som tagit sig an en uppfinning, fört den till marknaden

och tjänat pengar åt sig och uppdragsgivaren.

 

Immateriella rättigheter är uppfinningar som omfattas av patent, mönster eller varumärkesskydd. Även ett enskilt och särskiljande produktnamn kan genom TM (Trade Mark) utgöra en immateriell rättighet.

 

Litterära verk, kompositioner och illustrationer och andra konstnärliga produkter omfattas av den allmänna Upphovsrätten.

 

Vem kan söka patent?

Det är uppfinnaren som har rätt att söka patent på en uppfinning. Rätten att söka patent går dock att överlåta till en annan person - fysisk eller juridisk. Den så kallade sökanden i en patentansökan kan alltså vara en eller flera personer eller företag. Rätten att bli omnämnd som uppfinnare kan däremot aldrig överlåtas.

 

För den som är anställd och gör en uppfinning som faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde finns vissa begränsningar i rätten att söka patent. Begränsningarna är beroende av hur nära sambandet är mellan den anställdes arbetsuppgifter och uppfinningen.

 

Är du anställd i ett företag och gör en uppfinning bör du därför ta reda på vad som gäller för just din uppfinning innan du själv lämnar in en patentansökan.

(Källa: Patent och registreringsverket)