s seminarier och utbildningar - Kalender

Den första torsdagen i varje månad håller STIK utbildningsseminarier.

Programmet för 2018 är ännu ej fastställt

Seminarierna hålls i STIKs lokaler, på kvällstid från kl 18:30 och varierar i längd från 2 till 3,5 timmar.
De är kostnadsfria för medlemmar. Intressemedlemmar betalar 50 kr, icke-medlemmar betalar 100 kr