STIK: Möten och lobbying

STIK arbetar fortlöpande för att utöka sitt nätverk och för att förbättra uppfinnarens synlighet.

2018-06-07 Möte med företrädare för Unionen, samarbete med STIK om immaterialrätt
2018-06-05 Möte Brahehus, STIK och GUF om nationell plattform för Sveriges uppfinnare
2018-05-29 Möte med Nacka kommun gällande gemensam VINNOVA-ansökan
2018-05-24 Möte med Tillväxtanalys' GD Sonja Daltung
2018-05-17 Konferens ElectriCITY/SmartCity Sweden
2018-05-09 Seminarium Entreprenörskapsforum 'framtidens industri'
2018-04-27 Möte m PRV, Vinnova, Skandia, SFIR, PMD om intrångsförsäkring
2018-04-26 Styrelsemöte i Technology Transfer Center Ekonomisk Förening
2018-04-26 Telefonmöte med GUF
2018-04-18 Lansering Egenskapssamhället, Facebook
2018-04-01 Seminarium Södertörns högskola om dyslexi, ADHD, Aspberger mm
2018-03-27 Möte om samarbete STIK/VIDD Susanna Cederquist
2018-03-15 Årsmöte i Småföretagarnas Riksförbund/Möte med ordförande
2018-02-27 Extrastämma i STIK
2018-02-18 Ansökan Energimyndigheten "Finansiering av innovationsmiljöer
2018-02-16 Möte med Peder Hasslev VD Saminvest AB
2018-02-14 Telefonmöte Simon Kyaga, kreativitetsforskare
2018-02-13 Möte med NyföretagarCentrum/Energeotek AB
2018-02-07 ESBRI seminarium "Understanding the innovation genome"
2018-02-01 Möte med Penilla Gunther, näringsutskottet, Riksdagen
2018-01-24 Möte med Per-Arne Håkansson, näringsutskottet, Riksdagen
2018-01-23 Seminarium ESBRI: "Intraprenörskap ­ en dold potential i svenska bolag"
2018-01-23 Seminarium i Riksdagen 'Framtidens industri'
2017-12-19 Extrastämma i STIK
2017-12-13 Möte med Svenska Venture Capital föreningen
2017-12-07 STIK-ceremoni; hedersmedlemmar Adrian Morales och Ylva Dalén
2017-12-04 Möte med VD för SUP46
2017-11-23 Kina: World Innovation & Invention Forum (22/11 - 27/11)
2017-11-20 Möte med VD för SUP46
2017-11-12 Tyskland: IFIA Executive Committee
2017-11-10 SUFs ordförandekonferens
2017-10-26 Seminarium Agenda 2030 / 2022 Initiative
2017-10-25 Sammanträde Småföretagarnas näringspolitiska råd
2017-10-25 Möte ElectriCITY - STIKs engagemang i Hammarby Sjöstad
2017-10-13 Möte med Martin Hedman IUC
2017-10-11 Möte med Göran Reitberger (Vinnova-utredare)
2017-10-09 Möte med Peter Jörgensen
2017-09-14 Perus ambassad, delegation för STIK-medlem
2017-08-17 Sammanträde Småföretagarnas näringspolitiska råd
2017-08-14 Möte med SUFs ordförande
2017-07-05 Möte med Claes-Göran Hammar Swedish Innovators
2017-06-29 Deltagare på GWIIN/EUWIIN konferens - Bari, Italien
2017-06-16 Telefonmöte med Ian Chan Hodges om intrångsförsäkring
2017-06-14 Framtidskonferens i Innovationskraft Stockholm
2017-06-13 Möte Rosenbad om regeringens strategiska arbete för immaterialrätt
2017-06-07 Möte med Walter Mutt och Annika Lillemets, Miljöpartiet
2017-06-07 STIK After-Work i Stockholm
2017-06-01 Medverkan, ElectriCITY-dagen
2017-05-29 Regeringshearing om EU-program: Start-Ups, SMEs och immaterialrätt
2017-05-23 Konferens, "institutional reform on innovation & entrepreneusrship"
2017-04-07 Konferens SmartCities, om bostad och digitalisering
2017-03-22 Föredrag Lidköpings uppfinnareförening LIDÉ
2017-03-17 Möte med SUFs valberedning
2017-03-15 Konferens/workshop på Vinnova - revision av stödsystem
2017-03-13 Möte 2 med R. Vallanger om Creative Business Cup
2017-03-08 Möte ElectriCITY - STIKs engagemang i Hammarby Sjöstad
2017-03-08 Möte med R. Vallanger om Creative Business Cup
2017-02-27 Möte m Nacka kommun om innovationsrådgivning för kommunmedborgare
2017-02-09 Förhandling om uppfinnarestöd med näringsdepartementet
2017-02-03 Planering Webinarium hos PRV
2017-02-02 ElectriCity/HS2020 - Matchmaking
2017-01-31 Möte med Film&Videoproducenternas Förening
2017-01-28 Extra årsmöte i SUF
2017-01-27 Konferens om EUs status, Europahuset
2017-01-26 Polish-Swedish Business Gala, Polska ambassaden
2017-01-19 Möte i Nationella Innovatörsrådet på PRV
2017-01-18 STIK After-Work i Stockholm
2017-01-18 Medverkan, regeringshearing om Eus 9:e ramprogram Forskning & Innovation
2017-01-12 Seminarium Praxisdagen 2017, SFIR - Svenska föreningen för Immaterialrätt
2016-12-29 Möte med Claes Hallberg, Arbetsförmedlingen
2016-12-29 Möte med Ian Chan Hodges/Ingenuity Underwriters Ltd, USA
2016-12-20 Rosenbad, möte med innovationsrådet Oskar Thorslund
2016-12-15 PRV Frukostseminarium
2016-12-15 Konferens/workshop på Vinnova - revision av stödsystem
2016-12-13 Möte med SUFs ordförande
2016-12-06 Möte riksdagen, Per-Arne Håkansson - näringsutskottet
2016-12-06 Möte med SUFs ordförande
2016-12-06 Möte med Johan Ullman
2016-12-01 STIK-seminarium om Multimedia - Sommerbolagen
2016-12-01 Möte med Cecilia Fröderberg, PRV
2016-11-30 Innovationskonferens Polen-Sverige, Handels
2016-11-29 Workshop Central Baltic
2016-11-28 Seminarium på INF om automation, robotik och AI
2016-11-25 Möte på näringsdepartementet, Anna Ax
2016-11-23 Möte med Åke Modée om Nordiska ministerrådet
2016-11-14 Möte m PRV Marknad, Cecilia Fröderberg, Anna Rapp
2016-11-13 Telefonkonferens Conny Gustavsson & Anders Swedin - innovatörsrådet
2016-11-11 SUFs Framtidskonferens/ordförandekonferens
2016-11-10 Utställare, Uppfinnardagarna Stockholmsmässan
2016-11-03 STIK-seminarium om innovationsprocessens olika steg
2016-11-02 STIK After-Work i Stockholm
2016-10-28 Möte SUFs kansli; Anne, Helen, Rasmus, Olof Jarkman, Elliot Jalgard
2016-10-27 Möte med IUCs VD Martin Hedman
2016-10-26 Heldagsseminarium Vinnova: Horisont 2020
2016-10-19 Seminarium Entreprenörskapsforum 'så säkrar vi svensk förnyelsekraft!'
2016-10-18 Möte med Peter Jörgensen
2016-10-17 Seminarium ESBRI 'Kollektiv kreativitet'
2016-10-11 Riksdagsseminarier om Innovation; avslutande Workshop
2016-10-11 Möte med Swedish Innovators
2016-10-10 Möte med Rättighetsalliansen
2016-10-07 Möte med Nordiska och Baltiska uppfinnareföreningar
2016-10-06 STIK-seminarium om finansiering och riskkapital
2016-10-03 Workshop med Länsstyrelsen för STIKs medverkan i verksamt.se
2016-09-29 Seminarium m NFC; Uppfinning? Innovation? Affärskoncept?
2016-09-29 Möte i UTM-gruppen med Arash Fard-Rahmani & Jian Rödblom
2016-09-28 Möte med AiFloo; Anders Widgren
2016-09-23 Möte med Ian Chan Hodges, USA
2016-09-22 Pitch-övning för SUFs IRT-projekt
2016-09-16 Möte med Ian Chan Hodges, USA
2016-09-11 IFIA Executive Committee
2016-09-09 Möte med näringsdepartementet; uppfinnarna i innovationsstrategin
2016-09-05 Deltagande, Sthlm Tech Fest, Stockholm Waterfront
2016-09-02 Entreprenörskapsforum, seminarium med Deidre McCloskey
2016-08-31 Möte med Swedish Innovators
2016-08-31 Möte med Börje Ramsbro
2016-08-31 Deltagande på Nacka frukostakademi m Mikael Damberg
2016-08-26 Möte med Telias IoT-chef
2016-08-24 Deltagande på Innovationsdagen, Uppdragshuset
2016-06-20 Möte med Svenska Kyrkan om Växthuset
2016-06-17 Möte med Sthlms innovationsdirektör Gunnar Björkman
2016-06-17 Lettlands ambassad, om samarbete m STIK
2016-06-16 Möte med Småföretagarnas styrelseledamot (UTM)
2016-06-15 Rapportsläpp, Entreprenörsskapsforum "Sveriges entreprenöriella ekosystem"
2016-06-15 Föredragning, Polar Talks, om kreativitet
2016-06-14 Möte i styrgruppen för TTC
2016-06-10 Frukostseminarium Innovationskraft Stockholm
2016-06-07 Riksdagsseminarierna om Innovation
2016-06-07 Möte med Lean Ventures
2016-05-27 Möte med vd för IUC; Martin Hedman
2016-05-27 Konferens Vinnova; STIK, SUF, SweInn, Ingenjörerna
2016-05-26 Möte med Swedish Innovators, H-E och CG
2016-05-25 SUFs presentation av 'nya' IRT
2016-05-24 Möte med Länsstyrelsen/integration, offert Växthuset
2016-05-23 Möte med vd för SISP; Magnus Lundin
2016-05-18 Möte Med Tenant Pro, om marknadsföring av Inventorum
2016-05-18 Möte med JuristService, fråga om samarbete
2016-05-12 Planeringsmöte på SKAP om Polar Talks, kreativitet
2016-05-10 Möte på SUP46, Michael Damberg
2016-05-09 Möte med Småföretagarnas styrelse (UTM)
2016-05-04 Strategimöte i STIK
2016-05-04 Möte med Ingrid Decoster om hjälp mansökn, EU mm
2016-05-04 Arbetsmöte i UppfinnareOmbudsmannen
2016-05-03 Riksdagsseminarierna om Innovation
2016-05-02 Möte med PRVs marknadsavdeln, om samarbete Inventorum
2016-04-29 Möte m Arbetsförmedlingen Nacka om 'Växthuset
2016-04-28 Artikel i Dagens Juridik: "Staten förväxlar forskare och innovatörer" 
2016-04-25 Workshop Sthlms Länsstyrelse; företagsfrämjande invandrare
2016-04-22 Möte med SKAP om ev samarbete med STIK
2016-04-22 Möte m Ulf Bengtzelius, samarbete m Atlas Copco
2016-04-21 STIK seminarium om avtal; Lennart Nilsson
2016-04-21 Konferens Länsstyrelsen; Verksamt.se
2016-04-14 Möte Med Tenant Pro, om marknadsföring av Inventorum
2016-04-14 Medlemsmöte i STIK
2016-04-13 Möte med Ingrid Decoster om hjälp m ansökn, EU mm
2016-04-12 Styrelsemöte, STIK
2016-04-11 Beredningsarbete INNOV2GROW
2016-04-07 SUF om tillvaratagande av immigranters idéer
2016-04-07 Mailutskick till 16 innovationsforskare om stöd för uppfinnare
2016-04-05 Sveriges Innovationsriksdag 2016, Åre
2016-04-05 Riksdagsseminarierna om Innovation
2016-04-04 Möte m AF's ledning, offert TillVäxtHuset
2016-04-04 Föreläsning om immaterialrätt, SAE Institute
2016-03-29 Arbetsmöte UppfinnareOmbudsmannen
2016-03-21 Seminarium Epicentrum om framtidens skola
2016-03-17 Möte TTC, programmering, budgetering, Vinnova-ansökan
2016-03-17 Artikelunderlag till Linus Brohult/SVT
2016-03-15 Möte m Göran Marklund, VINNOVA
2016-03-15 Esbri seminarium; Kreativitet på jobbet
2016-03-14 Möte med Atlas Copco om GWIIN MasterClass
2016-03-11 Intervju m Anders Forsström/DN för artikel om innovation
2016-03-10 Budgetmöte per tel; GWIIN Masterclass
2016-03-09 Möte om modulbostäder, Imran Jacobsson
2016-03-08 Möte ToolSpace (prototypverkstad) om ev samarbete
2016-03-07 Möte Stay Smart - modulbostäder för invandrare
2016-03-06 Istanbul: IFIA Executive Committee meeting
2016-03-05 Istanbul: IFIA 2nd World Congress
2016-03-02 Budgetarbete TillVäxtHuset m NyföretagarCentrum
2016-03-01 Riksdagsseminarierna om Innovation
2016-02-29 Möte STIK, IPR-forum, Swedish Innovators, Uppf.Akademin mfl
2016-02-26 Esbri seminarium; Open Innovation
2016-02-24 Workshop Sthlms Länsstyrelse; företagsfrämjande invandrare
2016-02-24 Nacka Företagarträff
2016-02-24 Möte Tenant Pro AB
2016-02-17 Brev till Jon Simonsson, innovationsrådets kansli (UTM bl.a.)
2016-02-17 Arbete med prospekt och budget, TillVäxtHuset
2016-02-12 Möte med Claes-Göran Hammar Swedish Innovators
2016-02-09 Möte om samarbete, Hellströms Advokatbyrå
2016-02-06 StartaEget-bazaar Dag 2, Kulturhuset
2016-02-05 StartaEget-bazaar Dag 1, Kulturhuset
2016-02-03 Deltagande Workshop 'verksamt.se, Länsstyrelsen
2016-02-02 Möte SUF- Regionförbund Sthlms Län
2016-01-27 Möte 2 m Fredrik Vildö om portföljfinansiering
2016-01-22 Svenskt Näringsliv; ExportStrategiDagen
2016-01-19 Budgetmöte TillVäxtHuset m NyföretagarCentrum
2016-01-13 Möte med NFC, TillVäxtHuset
2016-01-13 Möte m Xeric AB; Smart-City Filippinerna
2016-01-13 Möte m Fredrik Vildö om portföljfinansiering av uppfinnare