Seminarier

SEMINARIER

 

I STIKs seminarieverksamhet vill vi lyfta intressanta ämnen som berör dig i din vardag som uppfinnare och innovatör och som presenteras av professionella föreläsare inom respektive område.

 

Seminarierna kommer att hållas i STIKs lokaler i Nacka. För tid se under Aktuellt.

 

Seminarierna är gratis för medlemmar som endast betalar 20 kronor för fika. Intressemedlemmar betalar 50 kronor per tillfälle och icke medlemmar 100 kronor per tillfälle. I dessa avgifter ingår fika.

 

Alla är hjärtligt välkomna och allt du behöver göra är att anmäla dig genom att skicka in formuläret här nedan och ange det seminarium du vill delta i.

 

Kommunikationer:

Buss 443 från Slussen, tar c:a 12 minunter, hållplats Cyndervägen eller med bil Värmdöleden – väg 222, avfart mot Nacka C och mot Nacka Strand.

 

 

Höstens program

Datum

Ämne

Föredragshållare

21 september

Patentansökan och hur man förbereder sig och vad som är viktigt att tänka på. Vi belyser också patentprocessens steg från nationellt till internatio-nella patent..

Lennart Nilssonoch Mikael Mattsson, VD Hynells Patenttjänst

5 oktober

Aktuella avtal i innovationsprocessen, formuleringar och juridiska konsekvenser. FN´s globala hållbarhets-mål, iintroduktion till hållbarhetsfrågor ur ett helhets-perspektiv.

Helena Lindemark

2 november

Vad är och hur kan du använda IOT?

Arash Fard-Rahmani

7 december

Kommunicera din innovation med bild

Jennie Sandelin