Komplett material från seminariet på Ratio d 28:e augusti 2014:

"Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer?"
"- Sveriges innovationspolitik måste reformeras"

Seminariet hölls den 28 augusti 2014, RATIO Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen 59, Stockholm

Talare:
Stefan Fölster, Chef för Reforminstitutet/ Adj. professor i nationalekonomi vid KTH
Christian Sandström, Tekn. Dr. Ratio / Chalmers tekniska högskola
Thomas Hedner, Dr. Prof. Göteborgs Universitet, Överläkare
Örjan Strandberg, Ordförande för Sthlms Innovatörskrets, projektledare UTM

På seminariet presenterades en rapport från Reforminstitutet som utreder var 100 av Sveriges främsta innovationer genom tiderna har uppstått. Rapporten är framtagen på initiativ av Stockholms Innovatörskrets, med stöd av Svenska Uppfinnareföreningen. Christian Sandström, Ratio och Chalmers Tekniska högskola har producerat rapporten.

Ladda ned rapporten här

Hela 80 procent av innovationerna har skapats av uppfinnare genom anställning vid företag eller i egen verksamhet fastslår rapporten. Andelen uppfinningar härstammande från universitet och högskolor uppgår till endast 20 procent.

Att universitetens innovativa roll är mindre betydandevisar i de allra flesta fall även andra forskningsstudier inom området på.

Universiteten är dock viktiga innovationskällor inom medicin och hälsa där de står för hela 56 procent av innovationerna. I denna sektor är forskning av avgörande betydelse för innovationers uppkomst. Dock inom sektorer såsom verkstad, bygg, telekom och IT står privata företag och enskilda uppfinnare för mer än 90 procent av innovationerna.

Rapportens slutsatser har implikationer för vår forsknings- och innovationspolitik. Om en överväldigande majoritet av Sveriges innovationer skapats av enskilda uppfinnare/näringsidkare och individer anställda av företag, bör den svenska innovationspolitiken fokusera på dessa aktörer i första hand. En politik som sätter universiteten i centrum för innovationsstrategier, ger förmodligen begränsade resultat. Staten behöver även, i enlighet med Riksrevisionens kritik, se över sin obefintliga sådd-finansiering.


Modellen UTM som presenterades på seminariet föreslår en lösning i linje med rapportens slutsatser, genom utvecklingen av ett gränssnitt mellan Sveriges innovatörer/uppfinnare och Sveriges företag, där företagen kontinuerligt tillförs produktutveckling och innovation.

ETT MER UTFÖRLIGT SEMINARIUM I ÄMNENA KOMMER ATT HÅLLAS I OKTOBER

Här nedan kan du ta del av de fyra olika föredragen, såväl i audio-, som video- och textformat.

TALARE RUBRIK AUDIO VIDEO TEXT
Christian Sandström,
Tekn. Dr. Ratio / Chalmers tekniska högskola
"Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer?" länk länk länk
Thomas Hedner,
Dr. Prof. Göteborgs Universitet, Överläkare vid Sahlgrenska
"Vad är en innovation?" länk länk länk
Stefan Fölster,
Chef för Reforminstitutet/ Adj. professor i nationalekonomi vid KTH
"Perspektiv på Sveriges nuvarande innovationssystem" länk länk länk
Örjan Strandberg,
Ordförande Stockholms Innovatörskrets, projektledare UTM
"UTM - ett gränsnitt mellan företagen och innovatörerna" länk länk länk


Varför är den här rapporten viktig?

Debattartikel från Stefan, Örjan och Christian

Information om     föreningen STIK

"Varför UTM?" UTM - detaljprospekt UTM v 2.0 - konsortiumSeminariets arrangörer: