RÅDGIVNING     Rdgivningen r kostnadsfri fr STIK-medlem. Icke-medlem debiteras SEK 500 per rdgivningstillflle

INNOVATIONSLINJEN - Markera med kryss i rutan var ditt projekt befinner sig
PRODUKTIDÉ:
Licensiera/Sälja


Skiss


Tekniköversikt
Nyhetsgranskning


Marknads-
undersökning


Prototyp


Patent/
Mönsterskydd


Produktion


Förhandlingar


Avtal


Tvist

AFFÄRSIDÈ:
Starta eget


Affärsplan


Marknadsplan


Försäljning
Produkter


Partner
Nyemission


Bolagsförsäljning


KONKURS

Ansökan om rådgivning
Ditt namn: *  
Din e-mail: *   
De * -märkta fälten är obligatoriska!
SAKFRÅGEOMRÅDE:
Strategi för projektutveckling
Prototyptillverkning
Finansiering
Förhandlingshjälp/avtal/licensfrågor
Patentfrågor
Juridik/Tvister
Marknadsfrågor
 
ÄMNESOMRÅDE:
Digital applikation/mjukvara
Elektronik
Energi
Kemi
Kommunikation
Medicin & läkemedel
Mekanik

Ev övrig info: