Styrelse

Örjan Strandberg - ordförande

ordf@stik.se

 

Uppfinnare, yrkesverksam sedan 1980 i musikbranschen som yrkeskompositör och musikproducent, tidigare ledamot i flera musik-branschstyrelser, skriftställare, utbildare i bl.a upphovsrätt.

 

Som ordförande i STIK bedriver jag omfattande lobbying för uppfinnarnas villkor, genom över 100 möten om året, samarbetsprojekt med näringslivorganisationer och 20-talet publicerade artiklar 2015.

Lennart Nilsson - ledamot och grundare av STIK

lennart.nilsson@stik.se

 

2005 grundade jag Stockholms Innovatörskrets (STIK) och dess helägda servicebolag Inventorum i vilket jag fortfarande är VD. Jag har sedan 1974 ägnat hela mitt yrkesliv åt innovation och uppfinningar. Från början som ombudsman i SIF (numera Unionen) och medverkade senare vid uppbyggandet av Trygghetsrådet TRR, där jag bl.a. tog initiativ till bildandet av IDEUM. Mellan 1982 och 1987 var jag VD för Svenska Uppfinnareföreningen - SUF.

 

I STIK sysslar jag främst med rådgivning och konsultverksamhet för underlätta exploatering av uppfinningar och bildandet av framgångsrika innovationsbaserade företag. Jag tog initiativ till Uppfinnarombudsmannen UO 2014. Jag driver också Initsia Sverige AB.

Jennie Sandelin - ledamot

jennie.sandelin@stik.se

 

Entreprenör och företagare fastighetsbranchen. Driver också det nystartade företaget VisualSign som lanserar den virtuella assis-tenten på den svenska marknaden. Dessutom är jag delägare, produktionschef och utvecklingsansvarig på Sommerbolagen som arbetar med rörlig media, tv, film, reklamfilm, instruktions och utbildningsfilm.

 

Som entreprenör och innovatör med en bred erfarenhet av rörlig media vill jag hjälpa andra uppfinnare och innovatörer att kommuni-cera sina idéer mot samarbetspartners, investerare och marknaden med hjälp av rörlig media. Är också engagerad i arbetet att stärka kvinnliga innovatörer.

Cenneth Lindkvist - ledamot

cenneth.lindkvist@stik.se

 

Min bakgrund är bland annat 20 år på KTH som institutionstekniker på institutionen för kemisk apparatteknik samt ingenjör på institutionen för värmeteknik. Jag har också varit verksam 15 år i den privata sektorn som produktionschef, teknisk konsult och föredragshållare. Är uppfinnare och innovatör och driver TripleMinds AB och IVK Ventilationskonsult.

 

Sedan 2010 representerar jag SUF i IFIA´s Executive Committee och ansvarar för STIKs och SUFs internationella utställningar i bl.a. IFIAs regi. Är rådgivare i STIK och aktiv konsult för Inventorum för bl.a. 3D cad, 3D print och teknikfrågor.

 

Monika Källman - ledamot

monika@stik.se

 

Har arbetat som företagare och projektledare med internationella konferenser, kongresser och resor i många år. Sen 2014 arbetar jag med en innovativ web-tjänst med fokus på internationell kompetensförjning.

 

STIK är en kreativ miljö som ger mig stöd och inspiration. Jag är främst engagerad i UTM, GWIN och STIKs framtidsfrågor som t.ex.utveckling av nya metoder för STIKs arbete, medlemsrekrytering samt marknadsföring av STIK och medlemmarnas uppfinningar och innovationer. Jag är också STIKs web-redaktör.

Thomas Björshammar - ledamot

thomas.bjorshammar@stik.se

 

Jag har mer än 30 års erfarenhet av företagande, management, utredning och projektledning. Arbetet har ofta inneburit ”start ups” av nya företag och organisationer eller förändringsprocesser i etablerade företag och organisationer. Mitt arbete har under åren involverat uppdrag och samarbeten med företag och organisationer internationellt.

 

Som styrelseledamot och rådgivare i STIK vill jag medverka till att våra projekt finansieras så att de kan realiseras och att vi som är engagerade i arbetet få betalt för vårt arbeteI Jag har som uppfinnare egen erfarenhet av vad processen från idé till marknad innebär.

 

Arash Fard Rahmani - ledamot

arash.fardrahmani@stik.se

 

Uppfinnare och entreprenör inom IT och Internet of Things. Har arbetat i mer än 15 inom olika former av startups och bidragit till att affärsidéer blir till verklighet. Arbetar idag som produktchef för IoT-produktportföljen på Telia där jag får träffa och inspireras av både stora och små företag. Är även företagare där jag driver egna idéer inom Big Data och kommersialisering av data.

 

Som ledamot i STIKs styrelse vill jag bidra till att medlemmarna får bättre hjälp i hur de ska navigera för att bli framgångsrika med sina uppfinningar och innovationer. Jag ser fram emot att träffa många innovatörer och både inspirera och bli inspirerad.

 

Jian Rödblom

jian.rodblom@stik.se

 

Till vardags Global New Business Development Manager på SAE Institute - 50 skolor världen över med yrkesutbildningar inom kreativa näringar. Har varit verksam i två decennier inom musik, underhållning och utbildning bla som ljudtekniker, producent, lärare, rektor och VD. De senaste tio årens arbete har främst handlat om att förbättra villkoren för kreatörer. Det har resulterat i ett tiotal nya koncept och produkter med ett par internationella framgångar (tex lättillgängliga, flexibla kurser och Bachelors Degrees). Har startat två bolag genom åren och är nu i en startup.

 

Som en idéspruta med en passion för att hjälpa de kreativa, hoppas jag som styrelsemedlem kunna bidra till att förbättra och under-lätta för STIKs medlemmar att skapa mer värde och få den erkännande de förtjänar.

Helena Lindemark

helena.lindemark@stik.se

Grundare och initiativtagare till Hållbar Utveckling Sverige AB och 2022 Initiativet som syftar till att få fart på hållbarhetsarbetet i Sverige och globalt. Har jobbat med hållbar utveckling sedan 1991 för FN, Sida, EU och privata aktörer. Idag är jag ”hållbarhets-entreprenör” samt styrelseledamot i Stockholms Läns FN-distrikt.

 

Som styrelseledamot i STIK vill jag bidra till att medlemmarna får stöd i att utveckla och koppla sin verksamhet till en hållbar utveckling och till att förbättra och skapa möjligheter att nå ut med hållbara lösningar, t ex inom ramen för arbetet med Hammarby Sjöstad 2.0/ElectriCITY.

 

Stig Lasses - ledamot

stig.lasses@stik.se

Curre Hansson - ledamot

tis.hansson@tele2.se

Michail Gougel

Rådgivning, lokaladministration