Om STIK

OM STIK

 

Stockholms Innovatörskrets STIK är en ideell förening vars syfte är att tillvarata uppfinnares och innovatörers intressen i det svenska samhället och i näringslivet. Vi arbetar därför intensivt med opinionsbildning och med en rad projekt som du kan läsa om under AKTUELLT. STIK arbetar också med utbildning och inte minst med att hjälpa medlemmarna att få ut sina uppfinningar och innovationer på marknaden.

 

Föreningen finansierar verksamheten genom de projekt och den rådgivning som bedrivs och därför bygger STIKs framgångar helt på frivilliga insatser från medlemmar i styrelsen och i föreningen. Många av de som arbetar aktivt har gjort betydelsfulla insatser under lång tid och för att säkra framtidens STIK behövs ständig förnyelse och nyrekrytering. Om du känner att du skulle vilja ta mer aktiv del i föreningens verksamhet så hör av dig! Med dagens teknik är våra lokaler i Nacka inget måste för att vi ska träffas och prata. Titta gärna under EFTERLYSNING nedan där vi söker medlemmar som kan bidra med den kompetens som saknas.

 

Om du har svårt att komma på våra möten och evenemang är du också välkommen att använda FÖRSLAG eller kontakta någon av medlemmarna i styrelsen direkt. Du hittar oss under STYRELSE.

 

Du som ännu inte tagit steget och blivit medlem i STIK hör av dig till oss. Under hösten kommer vi bland annat att hålla ett introduktionsseminarium som vi kallat ÄR DIN IDÉ EN UPPFINNING ELLER EN INNOVATION? och som handlar om hur man värderar sin idé. Alla seminarier finns under SEMINARIER.

 

Under hösten 2016 kommer STIK att introducera en pubkväll en gång i månaden. Den kommer att hållas centralt i Stockholm och på samma ställe varje gång. Du är hjärtligt välkommen vare sig du är medlem eller ännu inte. Detta för att vi skall kunna träffas under trivsamma och enkla former för att prata idéer för STIK och för oss som uppfinnare och innovatörer. Passa på att lära känna andra medlemmar som du kan dela erfarenheter med. Detaljerna hittar du under INNOVATIONS-AW eller på facebook.

 

 

Välkommen till STIK!