Kontakt
 
Cenneth Lindkvist 3D Printing och CAD
Info & administration Administration
Örjan Strandberg Ordförande, STIK
Lennart Nilsson VD Inventorum, lokalhyra
Stig Lasses Medlemsservice
Hemsidesredaktör Web-ansvarig

Klicka på rubriken så får du upp
styrelsen. Våra e-post-adresser
länkar du till från våra porträtt.
 
 

Adress: STIK, Enspännarvägen 1, 131 52 Nacka Strand
Telefon: 08-694 76 60
e-post: info@stik.se

STIK och Inventorum finns i Nacka Strand, ett stenkast från Nacka Forum, i huset intill vattentornet.

Färdbeskrivning, kollektivtrafik:
Buss 443 från Slussen mot Jarlaberg går genomsnittligen var 20:e minut.

Efter hållplatserna Londonviadukten, Henriksdal och Vikdalsvägen, kliv av på hållplats Cylindervägen.

Fortsätt Cylindervägen framåt ca 20 meter i bussens färdriktning och ta direkt till höger in på Lokomobilvägen (trottoar på höger sida av vägen). Följ Lokomobilvägen ca 150 m, vik sedan av höger in på Enspännarvägen. Gå ca 70 m, över parkeringen och uppför trapporna.
Välkommen till STIK!

Hitta via Google Maps                                           Annan färdanvisning/Karta

Ansökan om rådgivning
... gör du under fliken "Rådgivning" i menun!