Besök oss även på facebook!  

"Sverige borde instifta ett internationellt pris - som typ Polar-priset - som premierade mänsklighetens viktigaste innovationer såsom t.ex: televisionen, internet, P-pillret, livsmedelsfrysning, respiratorn, pacemakern, kylskåpet, datorn etc. Varför inte uppkalla priset efter någon stor svensk uppfinnare, varför inte Alfred Nobel?"

-NYHETER

STIK har fått ny adress!
På klassisk uppfinnar-mark, Subtopia i Alby Gård, där bl.a. ett par av dåtidens största uppfinnare - L. M. Ericsson och Gustav Dahlén - varit verksamma, har STIK  nu hittat en mycket passande miljö att fortsatt bedriva vår verksamhet i!

Subtopia beskriver sig själva som ett rymligt förortsparadis i Alby, Botkyrka, där man fyller sina 15 000 kvm med samtida cirkus, filmstudior, urban konst, innovation, dans, musik och mycket mer!

 STIKs nya adress från och med den 1:a december blir: STIK, Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg  (Resebeskrivning)

STIK fortsätter naturligtvis sin kärnverksamhet och medlemsservice:

Rådgivningsverksamhet: STIKs rådgivare kommer även fortsättningsvis att finnas för dig som medlem. Rådgivningen är kostnadsfri. Våra kvalificerade rådgivare kan vägleda dig hela vägen, i alla frågor som berör innovationsprocessen - från tidigt idéstadium till marknadsetablering inkl etablering av eget företag.

Professionellt konsultstöd: Genom vårt samarbete med ett 30-tal professionella konsulter i allt från t.ex. 3D simulering, prototyparbete, nyhetsgranskningar, patentombud, teknikförmedling och förhandlings- och avtalssupport och mycket annat som hör till för en lyckad innovationsutveckling, kan vi erbjuda dig kostnadseffektivt konsultstöd till ett pris som tål att jämföras.

Tvistelösning: Uppfinnareombudsmannen (UO) kan på ett kostnadseffektivt sätt hjälpa dig som hamnat i tvist med din licenstagare, avtalspartner eller företag som förvärvat dina rättigheter. UO har också speciell kompetens inom området för anställdas uppfinningar ”Lag och kollektivavtal om rätt till arbetstagares uppfinningar” I UOs organisation finns ombudsmän, jurister och advokater.

Kontakt med våra medarbetare tar du enklast via hemsidan.


... Men STIKs traditionella julfest då?

STIKs styrelse har beslutat att - på grund av våra flyttbestyr - stå över en egenanordnad julfest, för att istället sikta mot ett inflyttningskalas en bit in på nyåret!

För de julbords-sugna vill vi rekommendera våra medlemmar att avnjuta Subtopias restaurangs' julbord [menu] i kombination med ett besök på vår nya adress!

Som alternativ kan man även avnuta IKEAs mycket prisvärda julbord, på alla deras varuhus fram till den 23 december, varje dag från kl. 12.00.
För IKEA FAMILY-medlemmar kostar det 149 kr (ord. pris 249 kr) och alla barn, upp till 13 år, äter för 39 kr.


Nobelprisets utdelare anmälda till DO - Diskrimineringsombudsmannen

Anmälan tar upp hur Kgl Vetenskapsakademin väljer att, från testamentestextens "upptäckt eller uppfinning", konsekvent bortse från uppfinning och istället huvudsakligen utse forskare till pristagare.
 
Påståendet styrks dels av statistiken från 1901 fram till idag, men även av dokument där akademin i protokollförda beslut lagt till villkor som att "uppfinningar som förvärvat patent bör diskvalificeras som pristagare" - inget som står i Alfred Nobels testamente(!).
 
Anmälaren påtalar dessutom att det endast är forskningsinstitutioner som tillåts nominera till priset, inga representanter för uppfinnare/innovatörer. Sammantaget diskriminerar således Nobelprisförvaltaren uppfinnarna.
 
Vare sig Kgl Vetenskapsakademin, Nobelstiftelsen eller media har ännu kommenterat anmälan (länk till DO-anmälan).

Stockholms Innovatörskrets, STIK, är en av Sveriges största föreningar för innovatörer och uppfinnare. Vi uppbär inga Jo, vi har en egen flagga också...bidrag och arbetar helt och fullt med att tillvarata våra medlemmars intressen, främjande innovationer och uppfinningar.

STIK finns i Subtopia, Rotemannavägen 10 i Botkyrka. Där erbjuder vi utbildning, fri rådgivning, seminarier och olika events. Mycket är gratis för medlemmarna men STIK erbjuder dessutom en mängd rabatterade tjänster såsom hjälp med patentansökningar, prototypframställning, avtalsfrågor, förhandlingshjälp och mycket annat.

Välkomna med frågor, eller besök oss på Rotemannavägen 10!


 


31 784 besök under 2017.

30 760 besök under 2016.

31 185 besök under 2015.

21 009 besök under 2014.


239 281 besök sedan STIK grundades 2005.