Besök oss även på facebook!  

"Sverige borde instifta ett internationellt pris - som typ Polar-priset - som premierade mänsklighetens viktigaste innovationer såsom t.ex: televisionen, internet, P-pillret, livsmedelsfrysning, respiratorn, pacemakern, kylskåpet, datorn etc. Varför inte uppkalla priset efter någon stor svensk uppfinnare, varför inte Alfred Nobel?"

Seminarium på STIK d 29/1:

Uppfinning/Innovation - Från idé till marknad "hur gör man?"

 

 


Lennart Nilsson
håller årets första seminarium om hur processen fungerar som tar ens idé från skrivbordet, till en produkt på marknaden.

Lennart är STIKs mångårigt erfarne teknikförmedlare, uppfinnarerådgivare, immaterialrättsauktoritet mm
Han är också den internationelle representanten för Sveriges uppfinnare. Samt STIKs grundare.
 

Tid: Tisdag den 29 Januari kl 18:00. Plats: Subtopia

Anmäl dig här senast 25:e januari.
 


Seminarium

info från PRV - Patent- & Registreringsverket
 

 

Kurs om affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar
En kurs om kopplingen mellan affärsstrategiska kunskaper och immateriella tillgångar. PRV i Stockholm den 13:e februari 2019
anmäl dig här senast 29:e januari.

Ny varumärkeslag
Nya viktiga ändringar i varumärkeslagen och i anslutande författningar. PRV kommer att kunna registrera varumärken som återges genom ljudfiler, rörliga bilder eller multimediafiler. Läs mer här.

Genomlysningen – vi hjälper företag att hitta sina immateriella tillgångar Vilka immateriella tillgångar har ditt företag? Och hur hanterar du dem på bästa sätt? Det får du veta om du svarar på 12 snabba frågor. Det tar max tre minuter av din tid. Gör testet här.
 

Nominera till SUFs utmärkelse Årets Uppfinnarkvinna 2019!

 

 


Känner du en uppfinnarkvinna som bör uppmärksammas eller är det kanske rentav du själv?
 
Ta chansen att nominera henne eller dig själv till Årets uppfinnarkvinna 2019.
Nominering gör du via mejl till anneli.scholdstrom@uppfinnare.se. Den ska innehålla följande information:
  • Namn på den du vill nominera. Personen ska tillfrågas i förväg så att hon är införstådd med nomineringen. Kontaktuppgifter till den nominerade och till dig som nominerar.
     
  • Kort beskrivning av uppfinningen som den nominerade har tagit fram. Bifoga gärna länk till eventuell hemsida och sociala medier om sådan finns.
     
  • Motivering till varför du anser att just den här kvinnan bör bli Årets Uppfinnarkvinna.
Ange som ämne ”Nominering Årets Uppfinnarkvinna 2019” i ditt mejl. Vi kommer efter en första granskning höra av oss till intressanta kandidater för kompletterande frågor.

Gott Nytt År! Och väl mött 2019!

 

STIK nya adress
På klassisk uppfinnar-mark, Subtopia i Alby Gård, där bl.a. ett par av dåtidens största uppfinnare - L. M. Ericsson och Gustav Dahlén - varit verksamma, har STIK nu hittat en mycket passande miljö att fortsätta bedriva vår verksamhet i!

Subtopia beskriver sig själva som ett rymligt förortsparadis i Alby, Botkyrka, där man fyller sina 15 000 kvm med samtida cirkus, filmstudior, urban konst, innovation, dans, musik och mycket mer!

 STIKs nya adress är: STIK, Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg  (Resebeskrivning)

STIKs kärnverksamhet och medlemsservice:

Rådgivningsverksamhet: STIKs rådgivare finns tillgängliga för dig som medlem. Rådgivningen är kostnadsfri. Våra kvalificerade rådgivare kan vägleda dig hela vägen, i alla frågor som berör innovationsprocessen - från tidigt idéstadium till marknadsetablering inkl etablering av eget företag.

Professionellt konsultstöd: Genom vårt samarbete med ett 30-tal professionella konsulter i allt från t.ex. 3D simulering, prototyparbete, nyhetsgranskningar, patentombud, teknikförmedling och förhandlings- och avtalssupport och mycket annat som hör till för en lyckad innovationsutveckling, kan vi erbjuda dig kostnadseffektivt konsultstöd till ett pris som tål att jämföras.

Tvistelösning: Uppfinnareombudsmannen (UO) kan på ett kostnadseffektivt sätt hjälpa dig som hamnat i tvist med din licenstagare, avtalspartner eller företag som förvärvat dina rättigheter. UO har också speciell kompetens inom området för anställdas uppfinningar ”Lag och kollektivavtal om rätt till arbetstagares uppfinningar” I UOs organisation finns ombudsmän, jurister och advokater.

Kontakt med våra medarbetare tar du enklast via hemsidan.


Nobelprisets utdelare anmälda till DO - Diskrimineringsombudsmannen

Anmälan tar upp hur Kgl Vetenskapsakademin väljer att, från testamentestextens "upptäckt eller uppfinning", konsekvent bortse från uppfinning och istället huvudsakligen utse forskare till pristagare.
 
Påståendet styrks dels av statistiken från 1901 fram till idag, men även av dokument där akademin i protokollförda beslut lagt till villkor som att "uppfinningar som förvärvat patent bör diskvalificeras som pristagare" - inget som står i Alfred Nobels testamente(!).
 
Anmälaren påtalar dessutom att det endast är forskningsinstitutioner som tillåts nominera till priset, inga representanter för uppfinnare/innovatörer. Sammantaget diskriminerar således Nobelprisförvaltaren uppfinnarna.
 
Vare sig Kgl Vetenskapsakademin, Nobelstiftelsen eller media har ännu kommenterat anmälan (länk till DO-anmälan).

Stockholms Innovatörskrets, STIK, är en av Sveriges största föreningar för innovatörer och uppfinnare. Vi uppbär inga Jo, vi har en egen flagga också...bidrag och arbetar helt och fullt med att tillvarata våra medlemmars intressen, främjande innovationer och uppfinningar.

STIK finns i Subtopia, Rotemannavägen 10 i Botkyrka. Där erbjuder vi utbildning, fri rådgivning, seminarier och olika events. Mycket är gratis för medlemmarna men STIK erbjuder dessutom en mängd rabatterade tjänster såsom hjälp med patentansökningar, prototypframställning, avtalsfrågor, förhandlingshjälp och mycket annat.

Välkomna med frågor, eller besök oss på Rotemannavägen 10!


 


22 898 besök under 2018.

31 784 besök under 2017.

30 760 besök under 2016.

31 185 besök under 2015.

21 009 besök under 2014.


239 281 besök sedan STIK grundades 2005.