Berömda uppfinningar

BERÖMDA UPPFINNINGAR OCH INNOVATIONER

NANOTEKNIK

 

 

U

R

E

T

S

K

R

I

F

T

S

P

R

Å

K

Å

N

G

M

A

S

K

I

N

E

N

U

N

I

V

E

R

S

I

T

E

T

KIRURGI

ALGEBRA

TRYCKERI

TÄNDSTICKOR

 

K

A

F

F

E

 

 

 

A

R

K

I

T

E

K

T

U

R

 

F

L

Y

G

A

N

D

E

 

M

A

S

K

I

N

 

 

O

P

T

I

K

S

L

U

S

S

E

N

 

 

C

E

L

S

I

U

S

???????????????????

V

E

L

O

C

I

P

E

D

E

N

T

E

L

E

S

K

O

P

E

T