Berömda uppfinnare

BERÖMDA UPPFINNARE

Nils Alwall

 

Nils Alwall (1904-1986) var läkare och uppfinnare, och en betydelsefull pionjär inom dialys. Han utbildade sig i medicin vid Lunds universitet och var professor i medicin med inriktning på njursjukdomar vid samma universitet under åren 1957 till 1971. Alwall konstruerade i Lund 1946 den första praktiskt användbara dialysmaskinen för behandling av njursjuka. Han kom senare att utveckla en engångsnjure som har använts över hela världen.

 

1961 grundade Nils Alwall, tillsammans med industrimannen Holger Crafoord, företaget Gambro. Genom Alwalls uppfinnartalanger och medicinska kompetens, i kombination med Crafoords industriella erfarenheter och kapital, kunde de tillsammans bygga upp ett världsföretag.

Mary Anderson

 

Vindrutetorkare som sveper bort regn och smuts från till exempel bilarnas vindruta uppfanns 1903 i New York av Mary Anderson (1872–1964). En uppfinning som när den först presenterades mötte stort motstånd. Helt onödigt, tyckte folk som var vana vid att stanna och plocka bort vindrutan om det började regna. Hennes uppfinning bestod av ett handtag på insidan som manövrerade ett gummiblad på utsidan av vindrutan. Liknande uppfinningar hade gjorts tidigare men Andersons var den första som var effektiv. 1903 ansökte hon om och fick ett patent som gällde 17 år för vindrutetorkaren.

 

1922 blev Cadillac den första biltillverkaren som använde vindrutetorkaren som standardutrustning.

Melitta Bentz

 

Amalie Auguste Melitta Bentz, född Liebscher 31 januari 1873 i Dresden uppfann kaffefiltret år 1908. Bentz var en tysk hemmafru som uppfann metoden att brygga kaffe med hjälp av pappersfilter. Hon ville bjuda sin familj på bättre kaffe och borrade därför små hål i botten på en behållare, klippte ut en rund bit läskpapper och placerade den i botten på behållaren. Därefter satte hon behållaren på kaffekannan, lade kaffe i och hällde över kokande vatten. Det blev ett utmärkt resultat och melittafiltret var uppfunnet.

 

Samma år (1908) startade hon tillsammans med maken Hugo Bentz företaget Melitta-Werke Bentz i Dresden.

Josephine Cochrane

 

Josephine Cochrane (1839-1913) född i Ashtabula County, Ohio, uppfann 1886 den första moderna diskmaskinen.

 

Cochrane var en högreståndsperson som ofta hade större middagar. Hon skötte inte disken efter dessa middagar själv utan hade tjänare anställda. För att undvika att tjänarna slog flisor ur porslinet när de diskade började hon fundera på hur en maskin skulle kunna göra diskningen enklare och säkrare och bestämde sig för att tillverka en. Hon byggde först maskiner åt sina vänner som var mycket imponerade av konstruktionen och senare fick hon order från restauranger och storhushåll.

 

Gustaf Dalén

 

Gustaf Dalén (1869–1937) var 13 år då han konstruerade en väckarklocka som en kvart innan larmet gick, tände ljuset i rummet och satte på kaffepannan. Hans planer på att även koppla klockan till en mekanism som en kvart efter larmet skulle välta sängen fick dock avskrivas därför att den yngre brodern Hjalmar, som delade säng med Gustaf, inte uppskattade idén.

 

Hans system för fyrbelysning byggde på fyra uppfinningar: klippapparaten som tände och släckte ljuset i jämna intervall, Agamassan som minskade explosionsrisken, solventilen som gjorde att fyren inte behövde lysa under dagen och Dalénblandaren som gav större ljusutbyte per gasmängd.

 

Eva Ekeblad de la Gardie

 

På 1700-talet, när potatisen var en nymodighet i Sverige, experimenterade grevinnan Eva Ekeblad De la Gardie för att få fram olika sätt att använda den nya grödan. På familjens gods i Västergötland lyckades hon ta fram både stärkelse och puder av knölarna. Det sista var extra populärt bland 1700-talets nobless som då slapp pudra ansikten och peruker med arsenik. Allra mest känt blev dock grevinnans lyckade försök att göra brännvin av mosad potatis. Det var uppskattat eftersom man då kunde använda spannmålen till att baka bröd i stället för att göra sprit.

 

Den 3 december 1748 blev Eva Ekeblad De la Gardie den första kvinnan att väljas in i Vetenskaps-akademien. Hon var då endast 24 år gammal.

Carl Daniel Ekman

 

I mitten av 1800-talet började man framställa papper ur trä. Tidigare hade papper framställts ur textillump. Det fanns dock ett problem med den massa som framställdes ur trä, nämligen att den inte kunde användas för framställning av vitt tryckpapper med god kvalitet. Många uppfinnare runt om i världen sökte efter en lösning på detta problem eftersom efterfrågan på vitt papper steg dramatiskt i takt med att bokläsandet växte. Den som först löste problemet, var kemisten Carl Daniel Ekman 1845–1904.

 

År 1874 lyckades han industriellt framställa sulfitmassa vid Bergviks trämassefabrik i Hälsingland.

 

Rune Elmquist

Rune Elmqvist, född i Lund 1906, död 1996, utbildade sig till läkare och fick sin med. lic. 1939. Hans stora intresse var emellertid tekniken och då speciellt medicinsk teknik. Redan 1927 uppfann han den första direktvisande pH-metern utrustad med vakuumrör.

 

1932 bildade han Universitetets Instrumentverkstad i Lund där han utvecklade, tillverkade och marknadsförde de första praktiskt användbara portabla EKG-apparaterna med flera kanaler. 1948 kunde han presentera Mingografen som tillät naturtrogen registrering i realtid på vanligt papper av frekvenser upp till 1000 Hz.

 

1958 uppfann han i samarbete med Åke Senning den implanterbara pacemakern.

 

Amalia Eriksson

 

Amalia Eriksson (1824–1923) var kvinnan som satte Gränna på världskartan med sina polkagrisar. Hon var en driftig kvinna som vid 34 års ålder blev änka och ensamstående mor. För att försörja sig och dottern Ida ansökte hon hos borgmästaren om tillstånd att tillverka och sälja bröllops- och begravningskonfekt. Bland annat de första polkagrisarna som hade formen av små kulor.

 

Under dottern Idas ledning utvecklades tillverkningen och i dag, 150 år senare, görs Grännas rödvita godsaker på i stort sett samma sätt. En äkta polkagris innehåller socker, vatten, ättika och pepparmyntolja. Att bli polkagrisbagare kräver lång träning. Man får börja som lärling och lära sig hantverket steg för steg. Precis som på Amalias tid!

 

John Ericsson

 

John (Johan) Ericsson, född 31 juli 1803 i Långbanshyttan, Värmland, död 8 mars 1889 i New York, USA, begravd i Filipstad, var son till Olof Ericsson och Sophia Yngström och bror till Nils Ericson. Hans lönsammaste uppfinning var varmluftsmaskinen, även kallad eldmaskinen eller caloricmaskinen. Det var en maskin som fungerade enligt samma principer som en ångmaskin men använde luft som medium istället för vattenånga. Mest känd är han som en av uppfinnarna till propellern och som konstruktör av skeppet USS Monitor.

 

En duglig propellerkonstruktion kom först när den engelske lantbrukaren Francis Pettit Smith i maj och svensken John Ericsson i juli 1836 fått sina var för sig inlämnade patentansökningar beviljade och de första praktiskt användbara propellerfartygen.

Lars Magnus Ericsson

 

Lars Magnus Ericsson, född 5 maj 1846 på Nordtomta gård i Värmskogs socken i Värmland, död 17 december 1926 på Hågelby gård i Botkyrka i Stockholm. LM Ericsson spred telefonin till vanliga människor. Allt sedan telefonen uppfanns av amerikanen Alexander Graham Bell 1876, har Sverige varit ett av världens främsta länder inom telefoni. En viktig förklaring till detta är Ericsson, som sedan länge är ett av landets största företag.

 

Företagets officiella namn är Telefon AB LM Ericsson och har rötter i två företag, dels den elektromekaniska verkstad som Lars Magnus Ericsson (1846-1926) öppnade i Stockholm 1876, dels Stockholms Allmänna Telefonaktiebolag (SAT), grundat 1883 av Henrik Tore Cedergren (1853-1909).

 

Johan Petter Johansson

 

Johan Petter Johansson uppfann rörtången vilken patenterades år 1888. Bara något år senare kom han med sin andra och mest kända uppfinning skiftnyckeln, slutligen patenterad år 1892. Samma år slöts avtal med B A Hjorth & Co och genom dem såldes J.P. Johanssons verktyg till hela världen. B A Hjorth & Co fick ensamrätt på försäljningen år 1902. Skiftnyckeln gjorde succé, efterfrågan ökade och efter att verkstaden byggdes ut ökade också produktionen.

 

I takt med att uppfinningarna blev fler växte verksamheten och 1914 slogs Enköpings mekaniska verkstad ihop med AB Enköpings Maskinfabrik under det nya namnet AB Enköpings Verkstäder bildades med J.P. Johansson som VD i företaget. 1916 ombildades aktiebolaget till dotterbolag under B A Hjorth & Co. Hjorth och J.P:s enda son övertog då ledarskapet för dotterbolaget.

 

Ninni Kronberg

 

Ninni Kronberg (1874–1949) var societetsfrun från Gävle som uppfann torrmjölkspulvret och la grunden till företaget Semper. Under 1920-talet kom hon till Rydsgårds gods i Skåne där man utan framgång försökt hitta ett sätt att ta till vara mjölköverskottet genom konservering. Drömmen var att kunna förvandla mjölk till ett pulver där alla näringsämnen fanns kvar. Visserligen fanns redan torrmjölk som produkt, men Ninnis tillverkningsmetod kom att bli enklare och effektivare än föregångarnas.

 

I slutet av 1930-talet var intresset för den svenska torrmjölken stort från England och Frankrike, men andra världskriget kom emellan. Först 1943 avgick första båten med mjölkpulver till krigsdrabbade. Sedan dess har den näringsrika torrmjölken varit en självklar del i hjälpen till världens fattiga.

Håkan Lans

 

Han tog tidigt, under det att han arbetade på FOA, fram ett system för färggrafik till datorer. Under många år har olika tvister utkämpats i amerikanska domstolar kring detta patent. Han har även designat en kommunikations-metod, STDMA, som används inom AIS och inom VDL Mode 4. AIS är ett generellt system som meddelar fartygs position till andra farkoster i närheten, för att öka säkerheten vid navigering. VDL Mode 4 används som ett substitut för sekundärradar i flygplan, med motsvarande funktion som AIS.

 

Dessa system har antagits som världsstandard, först för sjöfart, senare även för flygtrafik.

Gustaf de Laval

 

År 1878 hade han utvecklat en mjölkseparator som var snabbare och effektivare än tidigare konstruktioner, vilket gav upphov till AB Separator. År 1883 fick han patent på den första praktiskt användbara ångturbinen, först som en drivkälla till separatorer, sedan för att driva elgeneratorer. Detta lade grunden till AB de Lavals Ångturbin 1893. Både Separator och de Lavals Ångturbin grundades på Kungsholmen i Stockholm.

 

Separator flyttade på 1960-talet till Tumba och bytte namn till Alfa Laval. Ångturbinbolaget flyttade till Nacka 1896 och gick samman med Stal (nu Siemens) i Finspång 1959, dit verksamheten koncentrerades 1964.

 

Lars Liljeryd

 

Lars Liljeryds nyskapande idé om hur ljud kan komprimeras på ett mycket effektivt sätt är idag en världsstandard. Den används för att sända musik till miljontals mobiltelefoner och ökar effektiviteten och ljudkvaliteten i digitalradiosändningar från både satelliter och i markbaserade nät.

 

Östen Mäkitalo

 

Östen Mäkitalo var en av nyckelpersonerna bakom NMT, vars systemuppbyggnad gav en ny typ av mobiltelefoni som möjliggjorde bred introduktion och som också kallats "första generationens mobiltelefoni".

 

Mäkitalo var också en av nyckelpersonerna i framtagandet av GSM. Andra forskningsinsatser omfattar arbetet med RDS, NICAM, MBS som utvecklades vid Radiolaboratoriet, samt arbetet med att ta fram HDTV, som dagens digitala TV-teknik bygger på, och vars överlägsenhet gentemot den tidigare analoga tekniken demonstrerades på IBC-mässan (International Broadcasting Convention) i Amsterdam 1992.

Alfred Nobel

 

Nobel kom att göra en serie uppfinningar som revolutionerade den civila sprängtekniken. År 1862 lyckades han få nitroglycerin att explodera. Sedan kom tändhatten 1864, dynamiten 1865 och spränggelatinet 1875. Genom dessa uppfinningar ökade sprängverkan dramatiskt samtidigt som olycksriskerna minskade.

 

Hans uppfinningar kom att få mycket stor betydelse över hela världen i gruvor och i anläggandet av tunnlar, järnvägar, kanaler etcetera. Den första sprängämnesfabriken anlade han 1865 i Vinterviken utanför Stockholm. År 1884 uppfann han ballistit (nobelkrut) som till skillnad från de föregående uppfinningarna var ett militärt sprängmedel, kraftigare än svartkrut och dessutom rökfritt.

 

Laila Ohlgren

 

Har du tänkt på att du slår telefonnummer annorlunda i en fast telefon än en mobil? När du använder en fast telefon lyfter du på luren, får en kopplingston och slår sedan ett nummer. När du använder en mobiltelefon gör du tvärtom, slår först ett nummer och trycker sedan på en grön knapp. Då sker kopplingen och siffrorna i telefonnumret slås automatiskt, mycket snabbare än om du skulle slå siffrorna själv. I mobilernas ungdom var nätet så dåligt utbyggt att de ofta tappade kopplingen innan man hann slå hela numret. Funktionen med den gröna knappen minskade antalet felkopplingar och revolutionerade mobilanvändningen. Bakom uppfinningen låg ingenjören Laila Ohlgren (1937–2014) som arbetade på Televerket. I dag är den gröna knappen standard i mobiler och trådlösa telefoner över hela världen. 2009 fick Laila det prestigefulla Polhemspriset för sina insatser inom mobiltelefonin.

Mary Phelps

 

Mary Phelps Jacob (1891–1970) tröttnade på att tvingas bära en obekväm och stel korsett som hindrade hennes rörelsefrihet. Hon tog två näsdukar och lite sidenband och sydde ihop till den första moderna bh:n. 1914 fick hon patent på sin uppfinning.

 

Baltzar von Platen och Carl Munters

 

Tillsammans med Carl Munters uppfann Baltzar von Platen 1918 ett nytt kylsystem. Licens-rättigheterna förvärvades av Electrolux 1925.Tekniken kom därför att användas i Electrolux kylskåp och bidrog till en snabb expansion av företaget. Baltzar von Platen och Carl Munters erhöll 1925 Polhemspriset för sitt arbete Om alstring av kyla.

 

Platen fick Adelsköldsmedaljen i guld 1940. 1974 tilldelades Baltzar von Platen och Carl Munters Ingenjörsvetenskaps-akademiens stora guldmedalj "för deras mer än femtioåriga verksamhet som uppfinnare och nyskapare av industriella produkter".

Gideon Sundbäck

 

Det första blixtlåset patenterades redan 1851 av den amerikanske symaskinskonstruktören Elias Howe. Viktiga förbättringar gjordes av amerikanen Whitcomb Judson (1893), och senare förbättrades konstruktionen ytterligare av två svenskamerikaner: Peter A. Aronsson 1906 samt smålänningen Gideon Sundbäck 1913. I de första blixtlåsen syddes häktorna fast i tyget för hand, en i taget. Sundbäck kom på idén att stansa ut häktorna och klämma fast dem i två tygband, som sedan kunde sys fast med maskin.

 

I Sverige började blixtlås tillverkas 1931 vid Gusums bruk.

 

Mathias Uhlén

 

Mathias Uhlén hade från början tänkt ägna sig åt datorer, men efter att ha gått ut som bästa student i sin årskurs på KTH värvades han till Uppsala universitet för att lära sig genteknik.

 

Doktorsavhandlingen handlade om en unik metod att rena och fånga in proteiner, en metod som blev grunden till många patent och som i dag används över hela världen.

 

 

Petra Wadström

 

Konstnären och designern Petra Wadström, 63, började med en idé som skulle ta till vara solens energi på ett bra sätt. Resultatet blev Solvatten. Det ser ut som en vanlig tioliters plastdunk, men kan rädda livet på miljontals människor. Utan hjälp av kemikalier eller andra energikällor än solens strålar omvandlas förorenat vatten till drickbart. Processen där UV-strålar dödar giftiga mikroorganismer tar mellan tre och sex timmar och en indikator visar när vattnet är klart att användas.

 

I dag hjälper uppfinningen 80 000 fattiga i 20 länder att få tillgång till rent vatten. Solvatten har bland annat ställts ut på Smithsonian Institution i USA som ett av hundra ”föremål för framtiden”.

Erik Wallenberg

 

Det var Erik Wallenberg som uppfann den tetraederformade förpackningen numera känd vid namnet Tetra Classic. Det är en plastbelagd kartongförpackning lämplig för vätskor, till exempel mjölk. Tetra Top är en annan förpackning som tillverkas av företaget; det är ett varumärke som ägs av Tetra Pak.

 

Tetra Rex är en tredje förpackning som Tetra Pak var först med, den så kallade "takås" förpackningen, oftast förknippad i Sverige med 1.5 liters mjölkförpackningar.

 

Jonas Wenström

 

Karriären som uppfinnare startade med mjölkseparatorer och tröskverk, men leddes sedan över på hans kommande huvudområde, elektroteknik. Han var nära att förekomma Thomas Edison med en glödlampa 1880. I samband med ett försöksprojekt med belysning utvecklade Jonas en egen dynamokonstruktion vilken han patenterade 1882.

 

Den 17 januari 1883, konstituerades Elektriska Aktiebolaget i Stockholm – det blivande ASEA. Hos ASEA utvecklade Jonas trefassystemet för högspänd växelström.

 

Sven Winquist

 

År 1907 hade Winquist utvecklat det självreglerande tvåradiga sfäriska kullagret. Samma år grundades Svenska Kullagerfabriken (SKF) med Winquist som vd. Han fungerade även som reseförsäljare och chefskonstruktör.

 

Företaget blev snabbt internationellt framgångsrikt och efter fem år var det Göteborgs största arbetsplats.

 

Niklas Mårten Zennström

 

Niklas Mårten Zennström, född 16 februari 1966, är en svensk uppfinnare och IT-entreprenör. Han är grundare av fildelningsprogrammet Kazaa, IP-telefoniföretaget Skype och Internetvideotjänsten Joost, som alla utnyttjar P2P-teknik.

 

På senare år är han också upphovsman bakom musikstreamingtjänsten Rdio. Han har även grundat Atomico, ett riskkapitalbolag.