Opinionsbildning

OPINIONSBILDNING

 

Som Sveriges största uppfinnareförening vilar det ett stort ansvar på STIK som opinionsbildare. STIK uppvaktar ständigt företrädare för såväl riksdagspartier som lokala beslutsfattare. De senaste två årens drygt 200 möten med institutioner, organisationer, politiker, näringslivs-företrädare och media har resulterat i en påtagligt förbättrad synlighet för uppfinnare och innovatörer. Inte minst genom STIKs initiativ att från Reforminstitutet och Ratio’s innovationforskare Christian Sandström beställa en studie på av STIK framtaget underlag.

Rapporten “Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer?” som presenterades i slutet av augusti 2014 har fått relativt gott genomslag och artiklar till följd av rapporten har så här långt publicerats i Uppfinnaren & Konstruktören, Entré, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter m.fl.

STIK har åtnjutit drygt 30 publicerade artiklar och inlägg i rikstidningar, webmagasin, lokal-TV mm under de senaste 18 månaderna.

Fortfarande återstår den grannlaga uppgiften att regering och riksdag till sist omprövar den rådande missuppfattningen att innovation huvudsakligen kommer från universitet och högskolor.

STIK arbetar oupphörligt vidare för att påverka. Nedan ett urval av genomförda möten.

 

2017-06-01 STIKs medverkan, ElectriCITY-dagen i Hammarby Sjöstad

2017-05-29 Regeringshearing om EU-program: Start-Ups, SMEs och immaterialrätt

2017-05-23 Konferens, "institutional reform on innovation & entrepreneurship"

2017-04-07 Konferens SmartCities, om bostad och digitalisering

2017-03-22 Föredrag Lidköpings uppfinnareförening LIDÉ

2017-03-17 Möte med SUFs valberedning

2017-03-15 Konferens/workshop på Vinnova - revision av stödsystem

2017-03-13 Möte nr 2 med R. Vallanger om Creative Business Cup

2017-03-08 Möte ElectriCITY - STIKs engagemang i Hammarby Sjöstad

2017-03-08 Möte med R. Vallanger om Creative Business Cup

2017-02-27 Möte m Nacka kommun om innovationsrådgivning för kommunmedborgare

2017-02-09 Förhandling om uppfinnarestöd med näringsdepartementet

2017-02-03 Planering Webinarium hos PRV

2017-02-03 Planering Webinarium hos PRV

2017-02-02 ElectriCity/HS2020 - Matchmaking

2017-01-31 Möte med Film&Videoproducenternas ordförande för 'Creative Sweden'

2017-01-28 Extra årsmöte i SUF

2017-01-27 Konferens om EUs status, Europahuset

2017-01-26 Polish-Swedish Business Gala, Polska ambassaden

2017-01-19 Möte i Nationella Innovatörsrådet på PRV

2017-01-18 Medverkan, regeringshearing om EUs 9:e ramprogram Forskning & Innovation

2017-01-18 STIK After-Work i Stockholm

2017-01-12 Seminarium Praxisdagen 2017, SFIR - Svenska föreningen för Immaterialrätt

2016-12-29 Möte med Klaes Hallberg, Arbetsförmedlingen

2016-12-29 Möte med Ian Chan Hodges/Ingenuity Underwriters Ltd, USA

2016-12-20 Rosenbad, möte med innovationsrådet kanslichef Oskar Thorslund

2016-12-15 PRV Frukostseminarium

2016-12-15 Konferens/workshop på Vinnova - revision av stödsystem

2016-12-13 Möte med SUFs ordförande

2016-12-06 Möte med SUFs ordförande & verkställande ledamot

2016-12-06 Möte riksdagen, Per-Arne Håkansson - näringsutskottet

2016-12-06 Möte med Johan Ullman

2016-12-01 STIK-seminarium om Multimedia - Sommerbolagen

2016-12-01 Möte med Cecilia Fröderberg, PRV

2016-11-30 Innovationskonferens Polen-Sverige, Handels

2016-11-29 Workshop Central Baltic

2016-11-28 Seminarium på INF om automation, robotik och AI

2016-11-25 Möte på näringsdepartementet, Anna Ax

2016-11-23 Möte med Åke Modée om Nordiska ministerrådet

2016-11-14 Möte m PRV Marknad, Cecilia Fröderberg, Anna Rapp

2016-11-13 Telefonkonferens Conny Gustavsson & Anders Swedin - innovatörsrådet

2016-11-11 SUFs Framtidskonferens/ordförandekonferens

2016-11-10 Utställare, Uppfinnardagarna Stockholmsmässan

2016-11-03 STIK-seminarium om innovationsprocessens olika steg

2016-11-02 STIK After-Work i Stockholm

2016-10-28 Möte med SUFs kansli; Anne, Helen, Rasmus, Olof Jarkman, Elliot Jalgard

2016-10-27 Möte med IUCs VD Martin Hedman

2016-10-26 Heldagsseminarium Vinnova: Horisont 2020

2016-10-19 Seminarium Entreprenörskapsforum 'så säkrar vi svensk förnyelsekraft!'

2016-10-18 Möte med Peter Jörgensen

2016-10-17 Seminarium ESBRI 'Kollektiv kreativitet'

2016-10-11 Möte med Swedish Innovators

2016-10-11 Riksdagsseminarier om Innovation; avslutande Workshop

2016-10-10 Möte med Rättighetsalliansen

2016-10-07 Möte med Nordiska och Baltiska uppfinnareföreningar

2016-10-06 STIK-seminarium om finansiering och riskkapital

2016-10-07 Möte med nordiska och baltiska uppfinnareföreningar

2016-10-10 Möte med Rättighetsalliansen

2016-10-11 Riksdagsseminarier om innovation; avslutande Workshop

2016-10-11 Möte med Swedish Innovators

2016-10-17 Seminarium ESBRI 'Kollektiv kreativitet'

2016-10-18 Möte med Peter Jörgensen, SUF-representant

2016-10-19 Seminarium Entreprenörskapsforum Rapport: 'Så säkrar vi svensk förnyelsekraft!

2016-10-03 Workshop med Länsstyrelsen för STIKs medverkan i verksamt.se

2016-09-29 Möte i UTM-gruppen med Arash Fard-Rahmani & Jian Rödblom

2016-09-29 Seminarium m NFC; Uppfinning? Innovation? Affärskoncept?

2016-09-28 Möte med AiFloo; Anders Widgren

2016-09-23 Möte med Ian Chan Hodges, USA

2016-09-22 Pitch-övning för SUFs IRT-projekt

2016-09-16 Möte med Ian Chan Hodges, USA

2016-09-11 IFIA Executive Committee

2016-09-09 Möte med näringsdepartementet; uppfinnarna i innovationsstrategin

2016-09-05 Deltagande, Sthlm Tech Fest, Stockholm Waterfront

2016-09-02 Entreprenörskapsforum, seminarium med Deidre McCloskey

2016-08-31 Deltagande på Nacka frukostakademi m Mikael Damberg

2016-08-31 Möte med Börje Ramsbro

2016-08-31 Möte med Swedish Innovators

2016-08-26 Möte med Telias IoT-chef

2016-08-24 Deltagande på Innovationsdagen, Uppdragshuset

2016-06-20 Möte med Svenska Kyrkan om Växthuset

2016-06-17 Lettlands ambassad, om samarbete m STIK

2016-06-17 Möte med Sthlms innovationsdirektör Gunnar Björkman

2016-06-16 Möte med Småföretagarnas styrelseledamot (UTM)

2016-06-15 Föredragning, Polar Talks, om kreativitet

2016-06-15 Rapportsläpp, Entreprenörsskapsforum "Sveriges entreprenöriella ekosystem""

2016-06-14 Möte i styrgruppen för TTC

2016-06-10 Frukostseminarium Innovationskraft Stockholm

2016-06-07 Möte med Lean Ventures

2016-06-07 Riksdagsseminarierna om Innovation

2016-05-27 Konferens Vinnova; STIK, SUF, SweInn, Ingenjörerna

2016-05-27 Möte med vd för IUC; Martin Hedman

2016-05-26 Möte med Swedish Innovators, H-E och CG

2016-05-25 SUFs presentation av 'nya' IRT

2016-05-24 Möte med Länsstyrelsen/integration, offert Växthuset

2016-05-23 Möte med vd för SISP; Magnus Lundin

2016-05-18 Möte med JuristService, fråga om samarbete

2016-05-18 Möte med Tenant Pro, om marknadsföring av Inventorum

2016-05-12 Planeringsmöte på SKAP om Polar Talks, kreativitet

2016-05-10 Möte på SUP46, Michael Damberg

2016-05-09 Möte med Småföretagarnas styrelse (UTM)

2016-05-04 Arbetsmöte i UppfinnareOmbudsmannen

2016-05-04 Möte med Ingrid Decoster om hjälp mansökn, EU mm

2016-05-04 Strategimöte i STIK

2016-05-03 Riksdagsseminarierna om Innovation

2016-05-02 Möte med PRVs marknadsavdeln, om samarbete Inventorum

2016-04-29 Möte m Arbetsförmedlingen Nacka om 'Växthuset

2016-04-28 Artikel i Dagens Juridik: "Staten förväxlar forskare och innovatörer" 

2016-04-25 Workshop Sthlms Länsstyrelse; företagsfrämjande invandrare

2016-04-22 Möte m Ulf Bengtzelius, samarbete m Atlas Copco

2016-04-22 Möte med SKAP om ev samarbete med STIK

2016-04-21 Konferens Länsstyrelsen; Verksamt.se

2016-04-21 STIK seminarium om avtal; Lennart Nilsson

2016-04-14 Medlemsmöte i STIK

2016-04-14 Möte Med Tenant Pro, om marknadsföring av Inventorum

2016-04-13 Möte med Ingrid Decoster om hjälp mansökn, EU mm

2016-04-12 Styrelsemöte, STIK

2016-04-11 Beredningsarbete INNOV2GROW

2016-04-07 Mailutskick till 16 innovationsforskare om stöd för uppfinnare

2016-04-07 SUF om tillvaratagande av immigranters idéer

2016-04-05 Riksdagsseminarierna om Innovation

2016-04-05 Sveriges Innovationsriksdag 2016, Åre

2016-04-04 Föreläsning om immaterialrätt, SAE Institute

2016-04-04 Möte m AF's ledning, offert TillVäxtHuset

2016-03-29 Arbetsmöte UppfinnareOmbudsmannen

2016-03-21 Seminarium Epicentrum om framtidens skola

2016-03-17 Artikelunderlag till Linus Brohult/SVT

2016-03-17 Möte TTC, programmering, budgetering, Vinnova-ansökan

2016-03-15 Esbri seminarium; Kreativitet på jobbet

2016-03-15 Möte m Göran Marklund, VINNOVA

2016-03-14 Möte med Atlas Copco om GWIIN MasterClass

2016-03-11 Intervju m Anders Forsström/DN för artikel om innovation

2016-03-10 Budgetmöte per tel; GWIIN Masterclass

2016-03-09 Möte om modulbostäder, Imran Jacobsson

2016-03-08 Möte ToolSpace (prototypverkstad) om ev samarbete

2016-03-07 Möte Stay Smart - modulbostäder för invandrare

2016-03-06 Istanbul: IFIA Executive Committee meeting

2016-03-05 Istanbul: IFIA 2nd World Congress

2016-03-02 Budgetarbete TillVäxtHuset m NyföretagarCentrum

2016-03-01 Riksdagsseminarierna om Innovation

2016-02-29 Möte STIK, IPR-forum, Swedish Innovators, Uppf.Akademin mfl

2016-02-26 Esbri seminarium; Open Innovation

2016-02-24 Möte Tenant Pro AB

2016-02-24 Nacka Företagarträff

2016-02-24 Workshop Sthlms Länsstyrelse; företagsfrämjande invandrare

2016-02-17 Arbete med prospekt och budget, TillVäxtHuset

2016-02-17 Brev till Jon Simonsson, innovationsrådets kansli (UTM bl.a.)

2016-02-12 Möte med Claes-Göran Hammar Swedish Innovators

2016-02-09 Möte om samarbete, Hellströms Advokatbyrå

2016-02-06 StartaEget-bazaar Dag 2, Kulturhuset

2016-02-05 StartaEget-bazaar Dag 1, Kulturhuset

2016-02-03 Deltagande Workshop 'verksamt.se, Länsstyrelsen

2016-02-02 Möte SUF- Regionförbund Sthlms Län

2016-01-27 Möte 2 m Fredrik Vildö om portföljfinansiering

2016-01-22 Svenskt Näringsliv; ExportStrategiDagen

2016-01-19 Budgetmöte TillVäxtHuset m NyföretagarCentrum

2016-01-13 Möte med Fredrik Vildö om portföljfinansiering av uppfinnare

2016-01-13 Möte med Xeric AB; Smart-City Filippinerna

2016-01-13 Möte med NFC, TillVäxtHuset

2015-12-10 Möte i UppfinnareOmbudsmannen

2015-12-09 Möte med SUF och TDU

2015-12-08 Frukostseminarium Innovationskraft Stockholm

2015-12-08 Möte m Arbetsförmedlingen om 'Växthuset

2015-12-07 Intervju m DN för bilaga om innovation

2015-12-04 Möte Innovationskraft Stockholm

2015-12-04 Workshop Sthlms Länsstyrelse; företagsfrämjande

2015-12-03 Möte med Fryshuset om samarbeten med STIK

2015-12-02 Möte med Stockholmsmässan, "Creative Sweden"

2015-12-01 Workshop Sthlms Länsstyrelse; företagsfrämjande

2015-11-26 Möte med Nyföretagarcentrum

2015-11-19 Artikelunderlag till DN's bilaga om innovation

2015-11-17 Seminarium "Working för change"

2015-11-17 Vinnovas årskonferens

2015-11-12 Möte m Stockholms Socialdemokratiska Företagare

2015-11-12 Möte med Nyföretagarcentrum

2015-11-06 Ordförandekonferens SUF i Älvsjö

2015-11-05 Möte med Claes-Göran Hammar Swedish Innovators

2015-11-03 Seminarium ESBRI 'Innovativa Sverige 2'

2015-11-02 Seminarium Entreprenörskapsforum om 'Innovationsråd"

2015-10-29 Möte med Vinnova, Kjell-Håkan Närfelt

2015-10-27 Möte med SUF Service AB; Sami Bask - samarbetsprojekt, bl.a UTM

2015-10-23 Möte m Sthlms Länsstyrelse; STIK delaktig i företagsfrämjande

2015-10-13 Möte med Magnus Roland & Guy Salomon - Tillväxtforskning

2015-10-06 Möte med VD för SUF Service AB

2015-08-26 IFIAs världskongress

2015-08-25 Internationella innovationskonferensen

2015-08-10 Möte m Stockholmsmässan

2015-07-16 Koordineringsmöte inför konferens & kongress

2015-07-06 Telefonmöte P-A Bengtsson, U&K

2015-06-30 Möte m Curre Hansson

2015-06-15 Möte med Swedish Innovators, Uddevalla

2015-06-09 Presentation på NFC's regionsmöte

2015-06-08 Årsmöte HS2020

2015-06-04 Möte med Enn Laansoo, PAKRI och Allan Larsson HS2020

2015-06-03 Debattartikel om att utbildningen missar de seriellt kreativa

2015-06-01 Materiel om kreativitet och innovation till Angela Ahola

2015-05-30 Sammanställning av forskning kring kreativitet

2015-05-29 Möte med Teknikföretagen avs UTM

2015-05-25 Stockholmsmässan, möte 

2015-05-21 Möte med Nacka kommun; Börjesson och Staffan Ström

2015-05-21 QUIS-seminarium

2015-05-20 Styrelsemöte Inventorum

2015-05-20 Årsstämma STIK

2015-05-19 Möte med ALMI Sthlm

2015-05-19 Seminarium på Teknikföretagen

2015-05-18 Utarbetande av utbildningsprospekt Växthuset

2015-05-13 Skype-möte med PAKRI Science park

2015-05-07 Möte med Milorad

2015-05-06 Möte med Nacka kommun

2015-05-06 Möte med OpinionsBildarna, Denns Bogren

2015-04-28 Möte med Conny Gustafsson och Anders Widgren

2015-04-28 Möte med Curre Hanson

2015-04-28 Möte med NFC, Kjell och Christopher

2015-04-28 Möte med Tillväxtverket (UTM)

2015-04-22 Extra styrelsemöte i STIK, inför SUFs stämma

2015-04-22 Styrelsemöte i HS2020

2015-04-21 Möte Maria Quiroga, organisationskompetens hos NFC

2015-04-21 Möte Vilma Mori, Innovationsrådgivare i Nacka kommun

2015-04-20 Föredragning, Växthuset för NFC's styrelse

2015-04-17 Arbete med underlag för IFIA kongress och konferens

2015-04-16 IFIAs exekutiva kommitté i Genève, 16-18 april

2015-04-16 QUIS -seminarium

2015-04-15 Föredrag om STIK, NFC på Dieselfabriken

2015-04-10 Rapportsläpp, Entreprenörsskapsforum "Innovation utan Entreprenörer?"

2015-04-08 Marknadsplan för uthyrning

2015-04-08 Södertörns högskola, Entreprenörsdagen

2015-04-07 Möte med Curre Hanson

2015-04-01 Föredrag om innovation på SAE Institutet

2015-04-01 Strategimöte

2015-03-31 Möte m Peter Ekorre, samarbete PAKRI Science Park

2015-03-31 Telefonmöte SUFs valnämnd

2015-03-30 Invigning av Växthuset, energiminister Baylan

2015-03-30 Möte med Värmdöcentern

2015-03-27 Invigning av permanentutställn.: Innovative Sweden, Västerås

2015-03-26 Möte med Näringsdepartementet; Per Engström (om UTM)

2015-03-25 Möte med SAE Institute om STIK-utbildningar

2015-03-25 Vinnova: Horisont-dragning 3; SME-programmet

2015-03-24 Möte med Vinnova; Kjell-Håkan Närfelt, UTM

2015-03-23 Möte med Nyföretagarcentrum

2015-03-20 Möte med Pär Nordström & Tord Kihlberg, ALMI Invest

2015-03-18 Möte med Nackas näringslivsdirektör, input för näringsstrategi

2015-03-18 Vinnova: Horisont-dragning 2

2015-03-13 Besök hos LIST i Gävleborg

2015-03-11 Vinnova: Horisont-dragning 'Fast-Track'

2015-03-10 Nacka Företagarträff

2015-03-09 Besök N-O Sjöberg & Ann Iberius; SUF/LUF-avtal

2015-03-09 Möte Nyföretagarcentrum

2015-03-06 Länsstyrelsen Seminarium på KTH, Innovation & finansiering

2015-03-05 Besök Alireza Rastegar, IFIA

2015-03-03 Möte med Business Lounge, CarlJohan Eiderfeldt

2015-03-03 Möte om samarbete Estland Science Park, Peter Ekorre

2015-02-27 Möte med Fredrik Malmgård & Anette Skoglund, NFC Kreativ

2015-02-26 Möte med Susanna Baltscheffsky, chefred. Ny Teknik (om UTM)

2015-02-25 Möte med delegation från Kazachstan

2015-02-25 Möte med Maria Quiroga; EU-ansökan mm

2015-02-25 Stockholmsmässan, möte m VD mfl

2015-02-24 Möte Inventorum

2015-02-24 Möte med Nyföretagarcentrum; Goldman, Carpelan, Eriksson, Davidsson

2015-02-19 Möte Lennart Eriksson Kalmar U-förening

2015-02-19 Möte Sami Baks

2015-02-19 Seminarium; uppfinnarens dagssituation

2015-02-19 Webinarium, Länsstyrelsen, verksamt.se/Värmland

2015-02-12 Möte med Nyföretagarcentrum; Goldman, Carpelan, Eriksson, Davidsson

2015-02-10 TDU’s Slottsträff

2015-02-09 Stockholmsmässan, möte m VD mfl

2015-02-05 Möte m Nya Saker

2015-02-04 Möte med Nyföretagarcentrum; Goldman, Carpelan, Eriksson

2015-01-30 StartaEget-bazaar, Kulturhuset

2015-01-22 Möte med Olle Torgny

2015-01-20 Möte med Angela Ahola, Dr & Psykolog om kreativitetsforskning

2015-01-14 Möte m AmiStar, Proficient Infosoft/Ritesh Suri

2015-01-13 Möte med Swedish Innovators, Uddevalla

2015-01-09 Stockholmsmässan, möte m VD mfl