Aktuellt

AKTUELLT

tipsa om intressanta ämnen och artiklar till monika.kallman@stik.se

 

Vinnarna av årets SKAPA-pris utsedda

Årets vinnare av Sveriges största uppfinnarpris, SKAPA-priset, innovatörerna Björn Garplind och Anders Friberg från Östergötlands län har utvecklat passiva tunna fuktsensorer med tillhörande handskanner, datalagring i moln och funktioner som möjliggör avläsning av relativ fuktighet inuti konstruktioner utan förstörande åtgärder. För detta fick de ta emot årets pris på 500 000 kr från Stiftelsen SKAPAs ordförande Minoo Akhtarzand vid SKAPAs Innovationsgala, som arrangerades på Tekniska Muséet den 9 november. Läs mer om övriga pristagare här.

Nästa After Work den 6 december!

Där vi träffas, minglar, pratar innovationer, lär känna varandra och utbyter erfarenheter.

När: 1:a onsdagen i varje månad

Tid: Kl 18.00 till när vi vill

Var: Blekholmen restaurant & bar (hela trappan eller hissen ända ner)

Blekholmsterrassen 15 (ett stenkast från centralen)

 

Välkomna!

 

Ytterligare hyllningar för Adrián Morales!

På Perus ambassad i Stockholm emottog Adrián Morales torsdagen den 14 september ett prestigefyllt diplom från Perus utrikesdepartement. Utöver ambassadör José Beraún Araníbar och dennes personal, närvarade företrädare från ALMI, STING, KTH mfl samt vänner och bekanta och medlemmar ur Adrians familj.

Adriáns diplom från Perus regering lyder i översättning:

”Perus utrikesdepartement utverkar härmed detta Diplom till Adrián José Cabezas Morales, som ett erkännande av dennes utomordentliga arbete under år 2016, görande social nytta till förmån för våra medborgare i Stockholm, vilket bidrar till att stärka banden mellan andra nationer och Peru.”

Representanter från STIKs styrelse närvarade och gratulerade.

 

 

6 sydamerikanska ambassadörer besökte STIK den 1 mars

 

Ambassadörerna fick information om STIKs verksamhet och hur uppfinnare får råd och stöd i sitt utvecklingsarbete.

 

Adrian Morales, Nano Control AB, ett av tillväxtföretagen som har sitt säte i STIKs lokaler, var det primära målet för am-bassadörernas intresse.

 

Nano Controls dammfilterteknik har vunnit stort intresse i Sydamerika. Speciellt intresserade är man av teknik för luftrening i samband med gruvverksamhet.

 

Avgörande genombrott för Sveriges uppfinnare och innovatörer!

av ordföranden i STIK Örjan Strandberg

 

En avgörande reform ägde rum den 15 mars 2017 då statliga VINNOVA – Sveriges Innovationsmyndighet - uppmärksammade att innova-törerna och uppfinnarna utanför akademiska institutioner hittills inte har varit omfattade av statens stödsystem för innovation. 15 när-varande uppfinnarerepresentanter var på plats bland annat från GUF, STIK, SUF, Nationella Innovatörsrådet samt Uppfinnarakademin.

 

Under denna workshop/konferens arrangerad av VINNOVA som bjudit in 65 representanter för innovatörer, uppfinnare, entreprenörer, ingenjörer, universitet, innovationskontor, ALMI och andra innovatörsstödjare diskuterades verkets nya inriktning, där innovatörer och uppfinnare utanför universitet och högskolor från och med nu ska få del av det finansiella stödsystemet.

 

Upprinnelsen till kursändringen är en längre tids diskussioner mellan näringsdepartementet och ledamöter i Nationella Innovatörsrådet, liksom uppvaktningar från STIK och SUF, vilket resulterat i ett regeringsbeslut den 13 oktober 2016 signerat Mikael Damberg och Marie Wall.

 

 

 

 

 

 

Enligt beslutet uppdrar regeringen ”åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att under 2016-2017 finansiera insatser för validering av teknik- och affärskoncept oavsett ursprung. Detta inkluderar idéer från enskilda innovatörer och unga innovativa företag vad gäller teknik-koncept/validering…”.

 

Under 2016 har såväl enskilda professionella innovatörer som representanter för STIK och SUF kommunicerat med både närings-departementet, regeringens innovationsråd samt VINNOVAs ledning. Resultatet av kommunikationen har lett till de tre arbetsseminarier som VINNOVA har anordnade i maj och december 2016 samt den den 17 mars i år då den nya inriktningen fastställdes.

 

Parallellt med kommunikationen med VINNOVA, har även diskussioner pågått mellan Nationella Innovatörsrådet och Marie Wall och Anna Ax på näringsdepartementet, vilket som tidigare angetts mynnade ut i regeringsbeslutet om VINNOVAs utökade uppdrag.

 

Ett ytterligare resultat av ett intensivt påverkansarbete inbjöds representanter för Sveriges uppfinnare genom Nationella Innovatörsrådet av minister Helene Hellmark Knutsson till regeringens slutna hearing den 18 januari, för framtagande av Sveriges ’position paper’ gällande EUs nionde ramprogram för Forskning och Innovation.

 

Camilla Byrinder vinner nordiskt pris i Hållbarhet

STIK-medlemmen Camilla Byrinder tilldelades nyligen förstapriset i Local Eat Award, som delas ut av Nordic Choice Hotels, the Confederation of Norwegian Enterprises, riksförbundet Företagarna och EAT Food Forum. Hon fick priset för sin innovation Måltidsoptimering, ett digitalt system med fokus på måltidshushållning inom offentlig måltidsverksamhet. De kommuner som prövat Camillas system har uppnått stora omdirigeringsvinster genom att elevernas när- och frånvaro synkroniseras med skolkökets måltidsproduktion. Istället för att en femtedel av maten slängs pga överproduktion kan den istället kylas ned i tid, sparas till en annan dag. Detta till gagn för miljön, kommunernas budget och skolbarnen som på det här sättet kan få en höjd råvarukvalitet på skolmåltiden utan att nya skattemedel behöver skjutas till.

STIK gratulerar!

Lärorikt seminarium den 1 december !

 

Jennie Sandelin från STIKs styrelse och Jokum Sommer från Sommerbolagen berättade om hur man bäst lanserar sin produkt eller innovation med hjälp av rörliga medier. Deltagarna fick också se konkreta exempel på hur man arbetar med t.ex. ljussättning och olika typer av kameror. Det blev många frågor och diskussioner om både utrustning och innehåll.

 

Fler bilder att gilla på facebook!

 

Lyckad premiär för STIKs after work

Till vår stora glädje var det många som dök upp för att delta. Både gamla och nya medlemmar fick möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera de utmaningar som vi uppfinnare och innovatörer kämpar med. Många uttryckte sin glädje över den här möjligheten att träffas på ett enkelt och trevligt sätt.

 

För dig som inte kunde komma den 2 november blir det en ny chans första onsdagen i varje månad.

 

Fler bilder att gilla på facebook!

Adrian Morales hyllas av sitt hemland

STIK-medlemmen Dr Adrian Morales har återigen belönats för sina framgångar. Den här gången är det Perus utrikesdepartement som utsett honom till en av mottagarna av en utmärkelse som delas ut till framgångsrika peruaner som bor utomlands, skriver Perus ambassad i Sverige på sin hemsida. Mottagarna av utmärkelsen har utmärkt sig för sina humanitära insatser, främjandet av peruansk kultur utomlands, professionella framgångar samt bidragit till att stärka banden mellan Peru och andra länder. Ceremonin kommer att ske i Stockholm vid ett senare tillfälle.

 

STIK GRATULERAR!

Frukostmöte med Ian Chan Hodges

Lennart Nilsson och Örjan Strandberg träffade Ian Chan Hodges, samordnare för USA's uppfinnare i organisationen American Ingenuity Alliance. Ian's organisation samordnar de amerikanska uppfinnarna med green tech-utvecklare, fackföreningar, offentligt kapital och industri, för att omsätta framåtsträvande miljöstrategier i konkreta industriella produktions-processer och tillämpningar av teknik. Anders Widgren anordnade mötet. American Ingenuity Alliance kan vara en för STIK viktig, potentiell samarbetspartner i USA.

 

Medverkade på mötet gjorde även Shay Chan Hodges, Anita Ekström (jurist Uppfinnareom-budsmannen), Anders Widgren, Felix Etzler (projektledare på Aifloo).

Silvermedalj till Adrian Morales!

STIK-medlem Adrian Morales fick motta silvermedaljen vid India International Innovation Fair i Bangalore, Indien 9-11 september 2016.

 

Formuleringen på diplomet lyder: "in recognition of the creativity and innovation of Nano Control, exhibited at India International Innovation Fair. Adrians innovation är en världsunik partikelrenare vars reningsgrad hittills är den högsta i världen.

 

STIKs styrelseledamot Cenneth Lindkvist (till höger i bild) är den som, å Sveriges uppfinnares vägnar, har representerat på plats.

 

STIK gratulerar Adrian till det välförtjänta priset!

Mer om Bangalore IIIF 6-14 september 2016

Detta var Indiens första uppfinnare/innovationsmässa, som hölls med stöd av IFIA som också höll ett ExCo-möte. Bra och trevlig mässa med många deltagare. Sverige (CL) presenterade 4 uppfinnare med 5 poster och det fanns stort intresse för de Svenska produkterna.

Före Invigningen besökte delstaten Karnatakas minister för stora och medelstora industrier den svenska montern och visade särskilt intresse för Energeotek.

Svenska deltagare vann erkännande för sina produkter:

  • Guldmedalj och diplom till Energeotek
  • Silvermedalj och diplom till Nanoteknik
  • Bronsmedalj och diplom till Hot Cap