Växthuset

VÄXTHUSET

STIK/Nyföretagarcentrum

 

”INKUBATOR” STIK/NFC etablerar den första kombinationsinkubatorn för innovatörer, entreprenörer, groddföretag, nya innovationsbaserade företag och för blivande entreprenörsdrivna företag. Centret erbjuder ett mer utvecklat stöd till nyföretagande, som bättre säkrar groddföretags överlevnad. Stödet består i kombinationer av kvalificerad rådgivning, mentorskap och aktiv konsulthjälp. Verksamheten är inriktad mot innovations- och företagsutveckling i Stockholms Län.

 

INNOVATIONSBASERADE GRODDFÖRETAG STIK/NFC erbjuder 10-20 arbetsplatser till nystartade innovativa företag. Varje arbetsplats är kontorsmöblerad, inklusive dator med bredband. Arbetsplatsen disponeras under sex (6) månader med möjlig förlängning upp till ett år. Varje företag erbjuds administrativ ekonomisk rådgivning en gång i månaden samt kontinuerlig tillgång till STIK/NFCs fria expertrådgivning och därutöver professionella konsulttjänster via STIKs servicebolag Inventorum AB.

 

INNOVATIONSBASERADE TILLVÄXTFÖRETAG Företagare som passerat groddstadiet som känner att de vill ta ytterligare steg, erbjuds att med företräde hyra eget kontor hos STIK/NFC till förmånlig hyra. Tillväxtföretagen måste inte vara baserade på en uppfinning utan kan även vara baserade på nya innovativa affärsidéer såsom t.ex. sociala innovationer. Tillväxtföretagen har samma tillgång till STIKs kostnadsfria rådgivning och Inventorums förmånliga konsultstöd som groddföretagen.

 

PROFESSIONELL RÅDGIVNINGSVERKSAMHET TILL UPPFINNARE OCH NYFÖRETAGARE STIK/NFCs rådgivare har mångårig och gedigen erfarenhet av innovations- och företagsutveckling. Rådgivningen är obegränsad över tid och omfattar allt från tidiga idéstadier till kommersialisering. Både STIK och NFC har flera heltidsengagerade basrådgivare. Ytterligare ett tjugotal expertrådgivare finns tillgängliga för särskilda behov. Härutöver erbjuds groddföretagen konsultstöd för de flesta behov som relaterar till teknik- eller affärsutveckling och samtliga stadier i innovationsprocessen, genom STIK/Inventorums avtal med professionella och kostnadseffektiva tjänsteleverantörer.

 

EXPERIMENT- OCH PROTOTYPVERKSTAD STIK/NFC bygger upp en verkstad för enklare prototyparbeten. Verkstaden står under ledning och tillsyn av kompetent och ansvarstagande personal. Grodd-företagare och uppfinnare kan mot förmånlig avgift utnyttja verkstadens möjligheter men också mot betalning beställa vissa tjänster, såsom 3D-printning etc.

 

SEMINARIUM- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET Växthusets klienter erbjuds kostnadsfritt månatliga kunskapsseminarier och utbildning i ämnen relaterade innovations- och företagsverksamhet.

 

Om du vill veta mer om Växthuset kontakta:

 

Örjan Strandberg eller Monika Källman