TTC

TTC

Technology Transfer Center

IFIA har uppdragit åt STIK att utveckla en centralstyrd webbaserad plattform för teknologiskt informationsutbyte. TTC - Technology Transfer Center skall användas för informationsutbyte mellan alla medlemsföreningarna i IFIA varför en stark internationell prägel kommer att finnas.

 

Genom plattformen kommer uppfinnare snabbt och enkelt att kunna nå ut med sina uppfinningar/idéer och därigenom hitta producenter och finansiärer, både nationellt och internationellt. En koordinator i varje land ansvarar på nationell nivå för att hitta lämplig kontakt när en förfrågan kommer in via TTC.

 

Eftersom TTC skall hantera en stor mängd information är det viktigt att stor vikt läggs på enkelhet och struktur. Det skall vara lätt och enkelt att lägga till, ta bort och hitta information. Detta uppnås genom en avancerad sökfunktion, indelning av information i olika kategorier samt användning av nyckelord (så kallade ”taggar” eller ”keywords”).

 

Exempel på arbetsflöde i TTC - en lokal uppfinnare har kontaktat sin nationella förening med en ny förfrågan. Koordinatorn har sett över förfrågan och beslutat att den är tillräckligt intressant för att gå vidare med. Koordinatorn loggar in i TTC. Väl inloggad har koordinatorn möjlighet att själv lägga in nya förfrågningar. Koordinatorn fyller i ett antal fördefinierade fält med information om den nya förfrågan och klickar sedan på ”Lägg till”. Förfrågan läggs då omedelbart till i systemet samtidigt som TTCs centrala koordinatorer uppmärksammans på att en ny förfrågan inkommit. De centrala koordinatorerna ser över förfrågan och godkänner den. När förfrågan är godkänd blir den synlig för samtliga koordinatorer med inloggning till TTC. Dels blir förfrågan synlig genom sökning i systemet och dels blir den synlig överst i listan över ”aktiva förfrågningar”.

 

I förfrågan har den nationella koordinatorn fyllt i vad som efterfrågas (tillverkare, licenspartners, investerare etc.). Alla koordinatorer anslutna till TTC kan se denna information och har möjlighet att svara på förfrågan direkt i systemet. Ett antal svar med olika förslag på intressenterr inkommer på förfrågan. Koordinatorn blir automatiskt informerad via e-post varje gång ett svar inkommit på förfrågan. Koordinatorn väljer ut ett av svarsförslagen och markerar sedan förfrågan som ”stängd”. Det är ej möjligt att lämna svar på en stängd förfrågan, dock ligger den stängda förfrågan kvar i systemet för framtida referens och statistik.

 

Om du vill veta mer om TTC kontakta:

 

Lennart Nilsson eller Thomas Björshammar