StarTau

StarTau

 

Israel är ett litet land med en befolkning på färre än 8 miljoner invånare. Trots begränsade naturresurser har Israel lyckats blomstra som nod för innovation och entreperenörskap. Israel kallas ”The StartUp Nation” och är idag en stark influens inte minst för flera svenska riksdagspartier. Några av Israels mer kända teknologiska innovationer är ICQ, Windows NT Teknologi, Intel Pentium MMX kretsen, USB minnet samt Voice Mail.

 

STIK har inlett ett samarbete med StarTau, Israels kanske mest centrala organisation för entreprenörskap utifrån ett innovationsperspektiv. Syftet är att ömsesidigt bidra till utveckling av fungerande innovations- och entreprenörsmodeller för båda våra länder.

 

STIK, som del av Svenska Uppfinnareföreningen, har stor erfarenhet vad gäller det organisatoriska och de möjligheter en organiserad innovatörs- och uppfinnarkår ger t.ex. möjliga gränssnitt till industri och näringsliv (se UTM).

 

StarTau å sin sida besitter ovärderlig kunskap om Israels framgångsrika modeller och nationella innovationssystem som mycket effektivt omsätter idéer till produkter.

 

I korthet syftar samarbetet till att ömsesidigt berika, utveckla båda ländernas industriella tillväxt genom att växla kompletterande och effektiviserande kunskaper.

 

Efter ett antal inledande möten med StarTaus ledning via Skype, besökte en delegation ur STIKs styrelse StarTau i början av december 2014, för att mer detaljerat utväxla kunskaper och inleda ett mer fördjupat samarbete.