INNOVATIONSKRAFT

INNOVATIONSKRAFT STOCKHOLM

 

Hösten 2013 sjösattes handlingsprogrammet för Innovationskraft Stockholm – huvudstadens regionala implementation av den nationella innovationsstrategin. STIK har vid upprepade tillfällen de senaste åren påtalat för IKS’ ledning det okloka i att inte också omfatta regionens innovatörer i handlingsprogrammet. Efter vår senaste uppvaktning av Länsstyrelsen i Stockholm, har vi nu nått samförstånd om att Stockholms regionala innovationsstrategi också ska omfatta innovatörerna och uppfinnarna.

 

De fem hittillsvarande noderna i Innovationskraft Stockholm har varit:

  • Forsknings- och innovationsinfrastruktur
  • Innovationsupphandling
  • Kapitalförsörjning
  • Tvärvetenskap
  • Globalt attraktiv

 

Utöver dessa fem noder, definierar nu STIK den sjätte; Stockholms innovatörer och uppfinnare. Ett samarbete mellan STIK och Stockholms Länsstyrelse förväntas vara igång 2016.