IFIA

IFIA

sekretariat i Sverige

 

STIK utreder och planerar för möjligheten att förlägga det internationella uppfinnareförbundet IFIAs sekretariat i Stockholm, i STIKs lokaler. Lennart Nilsson är sedan länge aktiv i IFIA’s verksamhet och Cenneth Lindkvist sitter i dess styrelse.

 

Ett flertal kontakter har tagits med såväl betydelsefulla politiker som tjänstemän på myndigheter. Betydelsen av internationella utbildningsaktiviteter liksom ömsesidiga teknikförmedlingsaktiviteter har betonats.

 

Den återkoppling STIK har fått innebär bl.a. anmodan att sända in ansökningar om ekonomiskt stöd. Från Svenska Institutet (SI) har kopplingen till UTM och TTC speciellt uppskattats.

 

Sekretariatets huvudsakliga uppgift

1. Ansvara för ett Technology Transfer Center (TTC).

2. Genomföra ett utbildningsprogram för IFIAs nationella medlemsorganisationer.

3. Aktivera och stimulera de västeuropeiska uppfinnarföreningarna (INEURPOEprogrammet).

 

Budgetförutsättningar

1. Kansliet ska inrymmas i STIKs (Stockholms Innovatörskrets) lokaler

2. Bemanningen ska motsvara tre manår inkl. behovet för TTC.

3. Kommunikation med IFIAs nationella medlemsföreningar via en för ändamålet upprättad kommunikationsdatabas integtrerad med TTC.

 

Om du vill veta mer om IFIA kontakta:

 

Cenneth Lindkvist