HS 20

HS 2.0 SCIENCE & INVENTION PARK

 

STIK utgör tillsammans med KTH ett innovativt nav i projektet Hammarby Sjöstad 2.0. Syftet är att utveckla stadsdelen till en världsledande förebild vad gäller energisystem, transporter, vattenrening, ekologisk/grön teknologi mm. I planerna ingår även att med STIKs engagemang inrätta en testbädd och demo-facilitet för utveckling av teknologi som springer ur såväl de av HS engagerade forskarinstitutionerna som STIKs uppfinnare och innovatörer.

 

För närvarande är tre av STIKs medlemmar involverade i projekt som skall utvärdera solenergi under arbetsnamnet HS 2.0 Science & Invention Park.

 

STIK fungerar även som länk till det Smart City som byggs i Estland. Genom STIKs samarbete med Pakri Science Park i Tallinn utvecklas ett samarbete städerna och länderna emellan för synergieffekter vad gäller utvecklingsarbetet.