CASTED

CaSTEd

Center for Applied Science, Technology and Education

CaSTEd ligger inom programverksamheten för det IFIA-sekretariat STIK avser att administrera i sina lokaler.

 

CaSTEd är en samordningsfunktion länkad till TTC, där specifikt forskning, teknisk utveckling har egna tydliga noder för internationell informationsväxling mellan IFIAs medlemmar.

 

Inom CaSTEd ligger även utbildning, där sekretariatet fortlöpande utbildar medlemsländernas noder i TTC-systemet, föreningsverksamhet samt i aktuell immaterialrätt och patentjuridik.