CAI

CAI

China Association of Inventors

Samarbete och utbyte av kunskaper samt förädling och utveckling av respektive lands innovationssystem. Samarbetsavtal har tecknats mellan STIK och CAI med innebörden att bygga upp en gemensam plattform för ömsesidig tekniktransferering mellan länderna.

Tekniktransfereringen avser stöd och operativ hjälp åt enskilda uppfinnare och små innovationsbaserade företag. STIK ska ge konsultativt stöd till lokala föreningar i Kina vad gäller föreningsdemokrati och projektledning.

Som ett särskilt projekt ska parterna gemensamt bygga upp en återförsäljarmarknad i Kina för svenska konsumentprodukter.

Samarbetet har initialt krävt, för STIKs vidkommande, några möten i Kina. För STIKs mer konsultativa verksamhet kommer CAI att svara för kostnaderna.

Projektet har initialt verkat under 2015, vilket kommer att utvärderas.

 

Om du vill veta mer om CAI kontakta:

 

Cenneth Lindkvist eller Ingrid Decoster