ÅRETS NOBELPRIS I FYSIK TILL UPPFINNARE!!!

STIK gratulerar Isamu Akasaki, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura till årets Nobelpris i fysik, vilket de erhöll som upphovsmän till lysdioden med blått sken. Särskilt anmärkningsvärt är kanske att det för första gången på länge är en uppfinning som belönas!

Av hittills 108 utdelade Nobelpriser inom fysik är det endast c:a 20 st som har utdelats för uppfinningar. Dryga 81% av priserna har istället delats ut till upptäckter och forskningsresultat, vilket inte är helt okontroversiellt med tanke på att lydelsen i Alfred Nobels testamente är: "Räntan delas i fem lika delar som tillfalla: en del den som inom fysikens område har gjort den vigtigaste upptäckt eller uppfinning".


Det står upptäckt eller uppfinning - inte "primärt upptäckt och sekundärt uppfinning". Någon kvantifiering är icke angiven i Nobels juridiska instruktion för förvaltningen av hans förmögenhet. Den enda objektiva tolkning som går att göra - förutsatt att det varje år finns en uppfinning att nominera - är att fysikpriset bör fördelas lika mellan upptäckter och uppfinningar.


Världens uppfinnare torde, med denna sakliga tolkning av testamentet, ha rätt att - obrutet - åtnjuta priset under de närmaste 68 åren för att - i enlighet med Nobels vilja - ha kommit ikapp, jämlikt belönade.