SvD-Artikel om  innovationers ursprung!
I Svenska Dagbladet den 13:e oktober skrev Stefan Fölster, Thomas Hedner och Christian Sandström en debattartikel med anledning av den av STIK initierade rapporten som visar att innovationer främst kommer från uppfinnare, inte från universitet.  (Länk till seminariet, inkl rapport för nedladdning)

Ta tillfället i akt att hjälpa till att få spridning på dessa uppgifter! Sveriges uppfinnare har väntat i decennier på att erkännas! Antingen väntar vi trettio år till, eller också hjälps vi nu åt och får till en radikal förbättring för Sveriges uppfinnare
!
 
Länk till artikeln: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stod-till-universitet-ger-inte-tillrackligt_4003919.svd