Ylva Ryngebo och Håkan Lans
STIKs allra första hedersmedlemmar!
 

Ceremoni på STIK den 16:e oktober
Lennart Nilsson, Ylva Ryngebo, Håkan Lans och Örjan Strandberg

Lennart Nilsson, Ylva Ryngebo, Håkan Lans och Örjan Strandberg
 
Vid en enkel ceremoni i anslutning till STIKs extrastämma utsågs Ylva Ryngebo och Håkan Lans till permanenta hedersmedlemmar i Stockholms Innovatörskrets.

Ylvas motivation lyder: "Ylva Ryngebo har genom sin envishet och tveklöst innovativa talang, genom stora personliga insatser under lång tid, uppnått framförallt två omistligt viktiga resultat.
Hon har dels gjort livet avsevärt lättare för världens alla röntgenpatienter.
Men framförallt har hon genom sin gärning gjort uppfinnaren synlig - inte minst den kvinnliga uppfinnaren.
Detta är av avgörande vikt, inte bara för alla hennes kvinnliga och manliga kollegor i den internationella uppfinnarekåren, utan ytterst för all mänsklig utveckling."

Håkans motivation lyder: "Håkan Lans har alltsedan sin motoriserade lådbil, förkroppsligat inför Sverige och världen, den särskilda seriositet, passion, envishet och framförallt extraordinera problemlösartalang som är utmärkande för de ganska få uppfinnare som på ett eller annat sätt har förändrat världen till det bättre.
Vi är stolta att få ha Dig hos oss, både som förebild, inspiration och inte minst som högst levande och aktiv symbol och ikon för Sverige som världens främsta uppfinnarenation."
Vi gratulerar Ylva och Håkan!